Wypożyczalnia CALLISTO

Lasery, niwelatory

Lasery, niwelatory To urządzenia geodezyjne, umożliwiające pomiary różnic wysokości niwelacji pomiędzy punktami pomiarowymi.  Najczęściej niwelatora używa się wraz z trójnogim statywem, na którym montuje się go za pomocą śruby. Po zgrubnym spoziomowaniu niwelatora (czyli doprowadzeniu jego osi głównej do położenia pionowego. Przy wykorzystaniu łaty geodezyjnych, ustawionych pionowo na punktach terenowych, wykonywane są odczyty. Różnica odczytów z łat geodezyjnych określa różnicę wysokości między punktami terenowymi.