Wypożyczalnia CALLISTO

Agregaty prądotwórcze

Agregaty prądotwórcze to urządzenia, które wytwarzają energię elektryczną z paliwa, takiego jak benzyna, olej napędowy lub gaz ziemny. Są one wykorzystywane w miejscach, w których nie ma dostępu do sieci elektroenergetycznej lub w razie awarii sieci.

Agregaty prądotwórcze składają się z silnika spalinowego, prądnicy i układów sterujących. Silnik spalinowy napędza prądnicę, która wytwarza prąd elektryczny. Układy sterujące odpowiadają za stabilizację napięcia i częstotliwości prądu.

Agregaty prądotwórcze dzielą się na dwa podstawowe typy:

  • Agregaty jednofazowe – wytwarzają prąd o napięciu 230 V i częstotliwości 50 Hz. Są one najczęściej wykorzystywane do zasilania urządzeń domowych i ogrodowych.
  • Agregaty trójfazowe – wytwarzają prąd o napięciu 380 V i częstotliwości 50 Hz. Są one wykorzystywane do zasilania urządzeń przemysłowych.

Zastosowanie agregatów prądotwórczych:

  • zasilanie urządzeń domowych i ogrodowych w razie awarii sieci
  • zasilanie urządzeń przemysłowych w miejscach, w których nie ma dostępu do sieci
  • zasilanie urządzeń w miejscach, w których dostęp do sieci jest utrudniony lub niebezpieczny
  • zasilanie urządzeń w miejscach, w których nie ma dostępu do sieci elektrycznej

Bezpieczeństwo pracy z agregatami prądotwórczymi:

  • Podczas pracy z agregatem prądotwórczym należy zawsze nosić okulary ochronne i rękawice.
  • Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy urządzenie jest w dobrym stanie technicznym.
  • Należy zachować ostrożność podczas pracy w pobliżu urządzeń elektrycznych.
  • Po zakończeniu pracy należy oczyścić urządzenie z pyłu i odłamków.