Thomas Lehmann
Prezes Zarządu Libet S.A.
Szanowni Państwo,
Z ogromną przyjemnością i satysfakcją przedstawiam Państwu nowy katalog pro­duktów firmy Libet. Niezmiernie cieszę się, że sięgnęliście Państwo po prezentację właśnie naszej oferty. Wydawnictwo to jest z jednej strony podsumowaniem naszej dotychczasowej działalności wzorniczej i produkcyjnej, z drugiej - wybiega w przy­szłość, wskazując kierunki, w których zmierzamy i cele, jakie przed sobą stawiamy. Znajdziecie tutaj Państwo wszystko to, co stanowi o sile, potencjale i marce prężne­go - zajmującego ugruntowane miejsce w ścisłej krajowej czołówce - producenta kostek brukowych i płyt tarasowych.
Z dumą mogę dzisiaj powiedzieć, że Libet jest synonimem rzetelnego i wiarygod­nego producenta. Wytwarzane przez nas produkty cechuje najwyższa jakość i nowoczesne wzornictwo. Na ten sukces złożyło się wiele czynników oraz ogromna, wieloletnia praca całego naszego zespołu. Wartym podkreślenia jest również nieza­przeczalny udział naszych Odbiorców, Klientów, Partnerów.
To dzięki Wam i Waszym wyborom Libet jest znany, ceniony i notuje wciąż rosnącą popularność.
To Wasz głos w dużej mierze wpływa na kształt naszej oferty - staramy się odpowia­dać na Wasze potrzeby.
Dlatego, w tym miejscu, przy okazji publikacji naszego nowego katalogu, pragnę szczerze podziękować za zaufanie i docenienie, za to, że jesteście z nami, dzielicie się swoimi opiniami, pomagacie nam kreować rozwiązania, które od lat cieszą się rynkowym powodzeniem.
Jednocześnie zapewniam, że Libet nie spocznie na laurach. Zgodnie z filozofią i przyjętą strategią działalności naszym celem jest inwestowanie w ciągły rozwój. W związku z tym wciąż udoskonalamy i rozbudowujemy poszczególne linie produktowe, wprowadzamy nowości oraz innowacje w sferze wzornictwa, jak również technologii produkcji, aby osiągać jeszcze lepszą jakość. Ponadto skupiamy się na kwestii zwiększania produkcji ma­teriałów nawierzchniowych i wprowadzania dodatkowych usług, rozwijania sieci dystrybucji w kraju oraz zdobywania nowych, zagranicznych rynków zbytu. Mamy wiele nowatorskich i twórczych pomysłów, które będziemy -z pasją i pełnym zaangażowaniem - sukcesywnie realizować.
Nasze plany związane z funkcjonowaniem i rozwojem firmy Libet wybiegają na wiele lat do przodu. Są wartością samą w sobie i mocnym argumentem, pozwalają nam odważnie i z dużym optymizmem patrzeć w przyszłość, co - mam nadzieję - widać także na kartach niniejszego katalogu.
PORADY I TRENDY
IMPRESSIO
STAMPO
COMPLETTO
PATIO
CLASSIC
DECCO
PRODUKTY PRZEMYSŁOWE
PROFESJONALNE DORADZTWO
PROFESJONALNE DORADZTWO
CEZARY TYLIŃSKI
t el. kom.: 606 932 592
REGION ZACHODNI:
woj. wielkopolskie i kujawsko-pomorskie
BARBARA BERMAN
tel. kom.: 666 088 365 barbara.berman@libet.pl
REGION PÓŁNOCNY:
woj. pomorskie i zachodniopomorskie
DOBRY PROJEKT
TO POŁOWA SUKCESU
Jeśli chcemy, aby nasza posesja przyciągnęła uwagę, war­to zadbać o indywidualny projekt aranżacji otoczenia i na­wierzchni.
Jednym z najbardziej istotnych elementów jest jej dostosowa­nie do pełnionej funkcji. Komfortowe korzystanie ze ścieżek, podjazdów czy tarasów zależy nie tylko od dokładnego ich rozplanowania, ale również zastosowania odpowiednich ma­teriałów. Dobrze zaprojektowana nawierzchnia stanowi, wraz z architekturą budynku oraz ogrodu, jeden z czynników two­rzących aranżację przestrzeni. Zachowanie spójności i umie­jętne rozłożenie akcentów sprawi, iż stanie się ona pełnopraw­nym elementem dekoracyjnym.
Odpowiednio opracowany projekt powinien odpowiadać na indywidualne zapotrzebowanie inwestora, być odzwiercie­dleniem jego osobowości przy jednoczesnym zachowaniu stosownej równowagi, walorów funkcjonalnych i estetycznych. Realizacją właśnie tych potrzeb na co dzień zajmuje się pro­fesjonalny zespół projektantów Libet, którzy oferują komplekso­wą pomoc w zakresie aranżacji otoczenia domu. Projektanci Libet są do Państwa dyspozycji w sieci Partnerskich i Autoryzo­wanych Punktów Sprzedaży w całej Polsce.
MARTYNA PURSKA
tel. kom.: 608 494 202 martyna.purska@libet.pl
REGION POŁUDNIOWY: woj. śląskie i świętokrzyskie
DOMINIK WILCZYŃSKI
tel. kom.: 600 059 466 dominik.wilczynski@libet.pl
REGION ZACHODNI:
woj. lubuskie, opolskie i dolnośląskie
MARTA PRYCZKOWSKA
tel. kom.: 694 408 427 marta.pryczkowska@libet.pl
REGION WSCHODNI, REGION ZACHODNI: woj. łódzkie i mazowieckie
KRYSTYNA SARNACKA
tel. kom.: 600 827 671 krystyna.sarnacka@libet.pl
REGION WSCHODNI: woj. lubelskie i mazowieckie
KATARZYNA WIERZBICKA-MILCZARCZYK
tel. kom.: 662 060 527 katarzyna.wierzbicka@libet.pl
REGION POŁUDNIOWY:
woj. małopolskie i podkarpackie
JOANNA SKRZYPEK
tel. kom.: 660 408 063 joanna.skrzypek@libet.pl
KIEROWNIK DZIAŁU PROJEKTOWEGO
PROFESJONALNE DORADZTWO
PROFESJONALNE DORADZTWO
Biura projektowe i Klienci instytucjonalni
TOMASZ KOPYRA
t el. kom.: 602 638 643
REGION WSCHODNI:
woj. mazowieckie
RAFAŁ JĘDRZEJCZAK
t el. kom.: 600 837 254
REGION ZACHODNI:
woj. wielkopolskie i łódzkie
KAMIL DREWCZYŃSKI
Kierownik działu rozwoju rynku
Współpraca z wymagającymi inwestorami i biurami projektowymi stawia przed nami sze­reg wyzwań w zakresie przygotowania ory­ginalnych i funkcjonalnych nawierzchni, pozo­stających w harmonii z otoczeniem inwestycji. Merytoryczne wsparcie naszych specjalistów do spraw aranżacji i zabudowy nawierzchni daje gwarancję trafnych wyborów na każdym etapie procesu budowlanego.
WYKONAWCY
WYKONAWCY
Certyfikat Autoryzowane Firmy Brukarskie
Libet stawia na najwyższą jakość również w kwestii wykonawstwa nawierzchni. Najlepsi profesjonaliści w swoim fachu mają szansę zdobyć Certyfikat Autoryzowanej Firmy Brukarskiej, który zapewnia m.in.:
• udział w specjalnych, zamkniętych szkoleniach teoretyczno-praktycznych
• merytoryczne i praktyczne wsparcie w zakresie wykonania nawierzchni
• bieżącą współpracę z najlepszymi Partnerskimi i Autoryzowanymi Punktami Sprzedaży Libet
• promocję na stronie www.brukarze.pl, obejmującą m.in. wpis w katalogu firm z odpowiednim wyróżnieniem i uwzględnieniem informacji o Certyfikacie
• udział w konkursach skierowanych do Wykonawców, w których wygrać można m.in. profesjonalny sprzęt brukarski
• możliwość korzystania z promocji przygotowanych wyłącznie dla Certyfikowanych Wykonawców
• publikację zdjęć realizacji nawierzchni opartej o produkty Libet w materiałach marketingowych i informacyjnych wraz ze wskazaniem nazwy Wykonawcy (przykłady znaleźć można m.in. na str. 48, 138, 178, 189).
Projekt aranżacji nawierzchni dostosowany do indywidualnych potrzeb inwestora oraz wysokiej jakości materiał nawierzchniowy to wciąż niekompletny przepis na doskonałą, estetyczną, funkcjonalną i - przede wszystkim - trwałą nawierzchnię. Równie ważne jest pro­fesjonalne jej wykonanie.
Firmy zainteresowane uzyskaniem Certyfikatu Autoryzowanej Firmy Brukarskiej powinny zgłosić chęć uczestnictwa w Programie przedstawicielowi Partnerskiego lub Autoryzowanego Punktu Sprzedaży Libet lub bezpośrednio - wysyłając stosowną informację na adres brukarze@libet.pl.
NIE TYLKO CENA SIĘ LICZY!
NIE TYLKO CENA SIĘ LICZY!
Co się bardziej opłaca?
® RÓŻNICA W CENIE MIĘ­DZY NAJTAŃSZĄ KOSTKĄ STANDARD A PODSTAWOWĄ PREMIUM
PREMIUM vs STANDARD
Analizując ceny najwyższej jakości kostek Premium widzimy dokład­nie, iż są one niemal dwukrotnie wyższe od ceny jednostkowej kostek typu Standard. Ale planując wykonanie nawierzchni warto wiedzieć, iż zakup materiału stanowi tylko mniejszą część wszystkich związanych z tym wydatków. O ostatecznej cenie decydują koszty związane z wy­konaniem zabudowy. Stanowią one ok. 70% całości wydatków, nieza­leżnie od tego, jaką wybierzemy kostkę.
Przy założeniu, że cena zwykłej kostki wraz z jej ułożeniem i kosztami podbudowy stanowi 100% wartości inwestycji, to różnica w stosunku do tej samej kostki w wersji Premium jest nieznaczna i wynosi, w zależności od rodzaju wybranego produktu, od ok. 108% do 122 % wartości pod­stawowej, czyli wersji najtańszej.
Z powyższego jasno wynika, że różnica w cenie jest naprawdę niewiel­ka, za to komfort estetyczny i funkcjonalny nawierzchni wykonanych ze szlachetnych kostek Premium nieporównywalnie wyższy.
Szczegółowe informacje na temat kostek Premium znaleźć można w niniejszym katalogu. Praktycznych porad natomiast z przyjemnością udzielą nasi Pracownicy oraz przedstawiciele Partnerskich i Autoryzowa­nych Punktów Sprzedaży (pełna lista na stronie www.libet.pl).
© RÓŻNICA W KOSZTACH CA -ŁEJ INWESTYCJI PRZY NAJ­TAŃSZEJ KOSTCE STANDARD
I PODSTAWOWEJ PREMIUM
ROZSĄDNE PLANOWANIE
Czy wiesz, że cena kostki brukowej stanowi tylko 30% wszystkich poniesionych nakładów na wykonanie nawierzchni? Dlatego właśnie przy planowaniu budżetu nie warto kierować się wyłącznie finansa­mi. Zdecydowanie bardziej opłacalny jest wybór szlachetnych kostek Premium, które są gwarancją nienagannego wyglądu nawierzchni oraz długiego i komfortowego jej użytkowania.
® RÓŻNICA W CENIE MIĘ­DZY NAJTAŃSZĄ KOSTKĄ STANDARD A NAJDROŻSZĄ
PREMIUM
® RÓŻNICA W KOSZTACH CA -ŁEJ INWESTYCJI PRZY NAJ­TAŃSZEJ KOSTCE STANDARD
I NAJDROŻSZEJ PREMIUM
PRZESTRZEŃ OSWOJONA
/-> I ... . I
HARMONIA
Przyjazna przestrzeń wokół domu jest nieocenionym sprzymierzeń­cem dobrego samopoczucia dla jego mieszkańców i bywalców. Odczuwamy to za każdym razem, gdy odwiedzamy czyjś piękny ogród. Umiejętne zagospodarowanie terenu wymaga jednak talentu i wiedzy. Kluczową rolę w architekturze krajobrazu odgrywa oczywiście zieleń. Aby posesja mogła zasłużyć na miano zadbanej musi cechować ją harmonia - a ta z kolei potrzebuje właściwej kompozycji.
PROJEKT
Projektowanie otoczenia zaczynamy zwykle od szkicu nawierzchni utwardzonych: ścieżek, podjazdu, tarasów. Ukształtowanie działki, róż­nice poziomów, zastany drzewostan czy oczka wodne - wszystkie te elementy, odpowiednio wpisane w projekt aranżacji ogrodu, mogą stać się jego naturalną atrakcją. Warto w tym celu poznać ciekawe produkty i pomysły na ich wykorzystanie.
KRYSTYNA SARNACKA
Projektant nawierzchni
PRZESTRZEŃ OSWOJONA
PRZESTRZEŃ OSWOJONA
KOMPOZYCJA
Bogata oferta kostki brukowej, płyt tarasowych i innych materiałów do aranżacji przestrzeni wokół domu umożliwia tworzenie najbardziej zaskakujących wzorów. Łatwo wówczas zapomnieć o spraw­dzonej w przypadku projektowania zasadzie, że więcej nie oznacza lepiej. Bywa, że nadmiar możliwości kusi i skutkuje realizacjami, które dominują w przestrzeni barwą, formą lub metrażem. Tymczasem warto postawić na umiar i współbrzmienie. Właściwy dobór kostek, ich wielkości, formy, kolorystyki, powinien stanowić harmonijne uzupełnienie architektury domu i zieleni wokół niego.
Planując organizację przestrzeni warto pomyśleć o naszych aktualnych upodobaniach i przyszłych potrzebach mieszkańców. Do strony użytkowej otoczenia domu także można podejść w sposób kreatywny. Ścieżka od furtki do drzwi wejściowych, wjazd do garażu i taras na tyłach domu to podstawowe elementy wybrukowanych części nawierzchni. Stosujemy tu zwykle kostki o formatach i kolorach dobranych do elewacji domu, stolarki czy dachu.
KOMPLEMENTARNE ROZWIĄZANIA
Coraz ciekawsza oferta materiałów dekoracyjnych inspiruje do nowych form ich wykorzystania, a komplementarność produktów zapewnia efekt estetyczny na najwyższym poziomie. Warto wykorzystać różne produkty z jednej rodziny, np.: płyty tarasowe ze schodami Venetia, kostki Elegante z elemen­tami splitowanymi (palisady, cegły, stopnie), kostki Colormix z elementami Kravento w tej samej technologii barwienia. Do budowy murków, ogrodzeń czy pergoli możemy użyć zarówno kostek, cegieł, kamieni i palisad splitowa-nych, jak również np. gabionów wypełnionych kamieniem o właściwej, pożą­danej w danym projekcie barwie i frakcji.
ESTETYKA I FUNKCJONALNOŚĆ
Kolorystyka produktów Libet wyróżnia się naturalnymi odcieniami piasku, ziemi, eleganckich szarości i kredowych bieli. Dlatego z pewnością każdy znajdzie w naszej ofercie gamę produktów spełniających jego oczekiwania.
Oczywiście estetyka nawierzchni nie jest jedynym kryterium decydu­jącym o wyborze konkretnego produktu. Równie istotna jest jego funk­cjonalność oraz trwałość. Z pewnością zależy nam na tym, aby kostka służyła nam przez wiele lat. Nasze produkty powstają z materiałów naj­wyższej jakości, a ich parametry są systematycznie sprawdzane przez firmowe laboratoria.
MINIMALIZM
MINIMALIZM
Eleganckie i surowe szarości
RÓŻNE ODCIENIE SZAROŚCI
Aranżacja posesji w różnych odcieniach szarości pozornie wydawać się może zabiegiem nieprzemyślanym - taka gama kolorystyczna spra­wia bowiem nierzadko wrażenie zimnej i smutnej. Warto jednak bliżej przyjrzeć się tej barwie. Szerokie spektrum różnych wariantów tego koloru sprawia, że współgra on nie tylko z architekturą minimalistyczną i nawiązującą do klasycznych, stylizowanych rozwiązań, ale jest jed­nocześnie doskonałym tłem dla precyzyjnie zaprojektowanego ogrodu.
WŚRÓD PORTYKÓW
W przestrzeni zaprojektowanej w spokojnym, klasycznym rytmie, utrzy­mana w stalowych barwach wstęga ścieżki z kostki brukowej z powo­dzeniem podkreśli biel elewacji historyzującej bryły budynku. W roli tej idealnie wystąpią kostki Atrio w nowej stalowo-szarej barwie. Nie mniej wdzięcznie prezentować się będzie zamknięta w klasycznym kształcie prostokąta kostka Merano w odcieniu bazaltowego grafitu.
MARTYNA PURSKA
Projektant nawierzchni
MINIMALIZM
MINIMALIZM
TARAS W ROZMIARZE MAXI
Potrzebujemy kontaktu z naturą, inspirują nas kolory i zapachy. Nasze domy otwierają się na ogrody, a idealnym miejscem służącym do kontemplowania zielonej oazy jest taras. Tu świetnie sprawdzą się różne odcienie szarości. Prostokątne płyty Maxima Trio w kolorze popielatym lub intensywnie nasyconej barwie antracytowej sprawią, że ogrodowy salon stanie się oryginalnie zaaranżowaną strefą. Faktura płyty dobrze współgra z innymi materiałami, takimi jak kamień czy drewno. Smaczku minimalistycznej oprawie może również dodać płyta Imola w kolorze tytanowym.
LEKKA I ZMYSŁOWA
Nonszalancja, jaka kryje się w minimalistycznym stylu, uwodzi wielu z nas. Zredukowane do prostych linii formy przeszklonych prostopa­dłościanów, wykonane z najwyższej jakości materiałów, wymagają odpowiedniej oprawy. W takiej aranżacji nawierzchnie bynajmniej nie pełnią funkcji detalu, a stają się pełnoprawnym elementem dekoracyjnym. W roli tej świetnie spisze się nowa kostka Durango w bazaltowo-szarej szacie. Interpretacji stylu minimalistycznego jest wiele, spektrum możliwości nieograniczone, a tworzone zestawy unikatowe i niepowtarzalne. Surowy wdzięk minimalizmu udanie przełamie kostka Stone Road o lekko szorstkiej fakturze i ciekawej tytanowej barwie.
OGRODY
Przed domem ład i symetria. W ogrodzie porozrzucane niby od niechcenia ścieżki. Projektant nie dba o proste, uporządkowane linie. Dróżki wiją się w gąszczu, gubią się pośród drzew, prowadzą tam, gdzie czas się zatrzymał. W miejscu, gdzie bez pośpiechu, w ciszy i spo­koju można rozkoszować się każdą upływającą minutą, lśni bazaltowym grafitem kostka Romano. W przestrzeni, gdzie odrobina swojskości prze­plata się ze szczyptą klimatu śródziemnomorskiego doskonale pasują formy Kravento Alto i Kravento Grande w barwach antracytowych.
DURANGO
ATRIO
1 MAXIMA TRIO
DOM Z OKŁADKI
DOM Z OKŁADKI
Modernistyczne inspiracje
APARTAMENTY HALLEROWO
Mała powierzchnia działki jest nie tylko dużym wyzwaniem dla architek­ta i jego projektu. Wymaga również szczególnej staranności przy wybo­rze materiału na nawierzchnię. W przypadku realizacji kompleksu apar­tamentów Hallerowo we Władysławowie inwestor wybrał płytę Stream Line oraz Maximę. Okazało się, że była to jedna z najlepszych decyzji.
Architektura apartamentów Hallerowo zdecydowanie wyróżnia się spo­śród otoczenia. Zwarte bryły dwóch budynków idealnie wpisały się w niewielką przestrzeń działki. Styl tworzą proste linie oraz duże prze­szklenia, a charakterystyczna dla modernistycznych rozwiązań biel ele­wacji udanie została złamana szarością wyraźnie wyróżniającą się stre­fą wejścia. W miejscu tym uwagę zwracają również drewniane schody połączone z ciągiem komunikacyjnym. Powtórzenie drewnianego moty­wu na ścianie elewacji dodaje ciepła nieco surowym bryłom budynku, zaś całość utrzymana w nowoczesnej stylistyce idealnie koresponduje z nawierzchnią w odcieniach szarości.
DAWID KUPTZ
Koordynator ds. rozwoju rynku w firmie Libet
Wybór odpowiedniego materiału, który nie tylko podkreśli założenia modernistycznej architektury, ale jednocześnie stanie się ele­mentem dekoracyjnym, był jednym z najistot­niejszych czynników przy projektowaniu.
DOM Z OKŁADKI
DEKORACYJNA NAWIERZCHNIA
Inwestor oryginalnej posesji, po konsultacjach z architektem, zdecydował się złamać modernistycz­ną geometrię i obok wielkoformatowej Maximy, największej płyty w ofercie Libetu, zastosował na nawierzchnię Stream Line. Płyta zdecydowanie wyróżnia się na tle klasycznych, prostokąt­nych, betonowych materiałów. Forma, poprzez pozbawiony ostrych kątów kształt, tworzy moduł umożliwiający kreowanie złożonych, wręcz trójwymiarowych kompozycji o spójnym i wyrazistym charakterze. Aspekt dekoracyjny idealnie podkreśla ażurowa budowa, dzięki której możliwe jest harmonijne scalenie betonowej nawierzchni z naturalnym podłożem.
FALUJĄCE ŚCIEŻKI
Ścieżki dedykowane ruchowi poprowadzone są w taki sposób, że ich linia nawiązuje do falistego kształtu płyty Stream Line. Przestrzenie pomiędzy poszczególnymi elementami wypełnione zostały białymi otoczakami. Ich kolor odnosi się do barwy ścian budynków.
Biało-szary kontrast płaszczyzn idealnie podkreśla zieleń gęstego trawnika. Warto zauważyć, że wypełnione trawą, ziemią czy grysem przestrzenie pomiędzy poszczególnymi elementami Stream Line pozwalają na stworzenie nawierzchni umożliwiającej swobodne funkcjonowanie ekosystemu. Powierzchnia biologicznie czynna stworzona przez ażurowe płyty Stream Line wynosi ok. 31%.
„Podjazd wykonany z płyt Stream Line okazał się strzałem w dziesiątkę. Idealnie harmonizuje z surowym rysunkiem budynków, nadając ca­łości oryginalnego charakteru. Niespotykana forma płyty nie tylko podkreśla zastaną archi­tekturę, ale wydobywa z niej wszystko to, co najlepsze" - inwestor Marcin Kowalski.
TERESA JANOWICZ
Właścicielka pracowni projektowej Forte-Plan
Poszukiwałam lekkości, zależało nam na tym, aby bryła budynku nie tylko nawiązywała do nadmorskiego charakteru miejscowości, ale również nie dominowała nad otoczeniem i tak charakterystycznymi dla architektury ka­szubskiej stromymi dachami. Proste, moderni­styczne linie, duże przeszklenia i biel elewacji w pełni oddają projektowe założenia.
ECO INSPIRACJE
ECO INSPIRACJE
Moda na aranżowanie posesji w stylu eco idealnie wpisuje się w obo­wiązujące trendy. W takim miejscu warto postawić na materiały, które będą przyjazne nie tylko dla nas, ale również roślin czy zwierząt.
Coraz większej liczbie osób zależy na tym, aby żyć zgodnie z natu­rą. Branżą, która w szczególny sposób powinna dbać o środowisko naturalne są producenci materiałów budowlanych. Taką firmą jest Libet. Troszcząc się o ekologię, dbamy o potrzeby naszych Klientów. Beto­nowe kostki brukowe oraz płyty tarasowe, które powstają w naszych zakładach, produkowane są w oparciu o technologie bezpieczne dla środowiska.
Ekologiczna klasyka
Dla tych, którzy cenią tradycyjne rozwiązania i klasyczne formy, idealna będzie kostka Vertigo z rodziny Libet Decco Colormix (str. 78) bądź Classic (str. 210). Charakterystyczne odstępniki sprawiają, iż przestrzenie pomiędzy poszczególnymi elementami są dość szerokie - łatwo w nich rośnie trawa czy inna roślinność. Dzięki takiemu rozwiązaniu nawierzchnia z kostki Vertigo wygląda naprawdę oryginalnie. Kostka Vertigo charakteryzuje się dużą wytrzymałością — sprawdza się na parkingach czy podjazdach. Powierzchnia biologicznie czynna dochodzi
do 23%..
Inspirowane naturą
Kreując niebanalną aranżację posesji czy ogrodu warto zwrócić uwagę na płytę Stream Line (str. 74, 206). Jej oryginalny kształt har­monijnie wpisuje się w modernistyczną estetykę, a ażurowa budowa umożliwia swobodny odpływ wody do ziemi. Potencjalna powierzch­nia biologicznie czynna w przestrzeniach pomiędzy elementami kost­ki wynosi ok. 31% .
ECO INSPIRACJE
POSESJA, OGRÓD, TARAS
Posesja wraz z ogrodem, ścieżkami, tarasami i podjazdami jest nieza­przeczalnie swoistą wizytówką domu, dlatego aranżacja przestrzeni w takim miejscu powinna zostać zawsze starannie przemyślana. W pierwszej kolejności warte uwzględnienia są czynniki wpływają­ce na komfort poruszania się czy bezpieczeństwa. Istotna jest także estetyka i kompozycja nawierzchni. Warto również zadbać o odpo­wiedni rodzaj materiału na nawierzchnię. Dzięki użyciu betonowych kostek brukowych, umożliwiających wnikanie wody w głąb gleby zapewniamy roślinom lepsze warunki rozwoju.
IBERIA NA 10 SPOSOBÓW
Kostka Iberia z linii Decco Colormix (str. 76) lub w wersji Classic (str. 208) jest wytrzymała, a dzięki nietypowej formie umożliwia two­rzenie nawierzchni o niebanalnym rysunku. Iberia idealnie spraw­dza się w ogrodach zaaranżowanych w każdym stylu, a ażuro­wa budowa umożliwia swobodny porost roślin, przyczyniając się w naturalny sposób do odprowadzania wody do gruntu. Powierzch­nia biologicznie czynna z udziałem kostki Iberia dochodzi do 36%. Ze względu na bardzo dobre parametry wytrzymałościowe kostka Iberia świetnie sprawdza się także na podjazdach czy tarasach. Jednak Iberia to przede wszystkim produkt niezwykle uniwersalny i estetyczny — z jednego elementu można bowiem ułożyć wie­le interesujących i zróżnicowanych nawierzchni — od pełnych po bardzo ażurowe.
MOŻLIWE UŁOŻENIA KOSTKI IBERIA
HARMONIA SYMETRII
HARMONIA SYMETRII
System Maxima
GEOMETRYCZNY KOMPLET
Jednak System Maxima to nie tylko płyty. W tym roku ofertę Libet Completto uzupełniliśmy o stopień schodowy Maxima (produkt na str. 162), którego nowoczesny, estetyczny design wizualnie współgra z płytami. Idealnie spraw­dzi się wszędzie tam, gdzie liczy się minimalizm, świetnie wygląda na scho­dach, w otoczeniu których - na tarasie czy ścieżkach - wykorzystano już pozostałe produkty z Systemu.
SPÓJNA KOMPOZYCJA
Jedną z głównych cech dobrze zaaranżowanego wnętrza jest spójność i harmonia. Podobnie sprawa ma się z otoczeniem domu. Bez względu na to, czy chodzi o schody, taras, podjazd, ścieżki czy cały ogród, niezwykle ważne jest takie komponowanie i zestawianie ze sobą określonych ele­mentów, aby w całości prezentowały się estetycznie - po prostu do siebie pasowały. Oczywiście eklektyzm również jest dopuszczalny, jednak jest to już wyższa szkoła wtajemniczenia - nie każdy potrafi z wyczuciem i smakiem zaaranżować swoją przestrzeń w ten sposób, nie każdy też dobrze będzie się w niej czuł.
Ofertę produktową Libet charakteryzuje przede wszystkim komplementarność. Dzięki temu bez naj­mniejszego problemu stworzyć można harmonijny i estetyczny projekt aranżacji przestrzeni wokół domu, w którym wszystko idealnie się uzupełnia, a kolory i faktury zastosowanych produktów natu­ralnie ze sobą współgrają.
MAKSIMUM MOŻLIWOŚCI
System Maxima to tegoroczna nowość, która doskonale obrazuje ideę komplementarności produktów. Do kwadratowej płyty Maxima - największej w ofercie Libet - dołączyły w tym roku m.in. trzy prostokątne elementy tworzące rozwiązanie pod nazwą Maxima Trio (prezentacja produktu na str. 106). Mogą być one stosowane samodzielnie lub w zestawieniu z kwadratową Maximą, tworząc ciekawy motyw dekoracyjny dzięki estetycznej i oryginalnej imitacji fugi. Spójna kolory­styka, faktura i rozmiar dłuższego boku (80 cm) sprawiają, że cała powierzchnia tworzy dobrze skomponowaną aranżację.
MACIEJ PAŃCZYK
Kierownik działu badań i rozwoju
Warto również wspomnieć o elementach służących do wykańczania scho­dów czy tarasów wykonanych z płyt. Wachlarz kolorystyczny produktów Kravento Grande str. 168 i Kravento Alto str. 170 w tym roku rozszerzono o antracytowy odcień w wersji zbliżonej do kolorystyki i struktury produktów sygnowanych nazwą Maxima. Komplet produktów wchodzących w skład Systemu Maxima pozwala zaaranżować przestrzeń wokół domu w nowo­czesnym klimacie, którego podstawą są minimalistyczne rozwiązania i prosta, geometryczna forma. Dzięki temu całość sprawia wrażenie harmonijnej i do­brze przemyślanej kompozycji.
WYRAZISTE DETALE
Beton architektoniczny
PRODUKT NA CZASIE
Jednym z hitów minionego sezonu stał się sześcian. Ustawione obok siebie elementy tworzą regularną, rytmiczną formę, efektownie dzieląc przestrzeń na strefy. Można je również z powodzeniem łączyć z nawierzchniami wy­konanymi z płyt Maxima (wyjątkowo udany związek), Monza, Trawertyn lub kostkami Quadro czy Via Trio.
Biały beton architektoniczny, dzięki gładkiej i jednolitej strukturze, nie wyma­ga dodatkowych zabiegów wykończeniowych ani malowania. Nowocze­sne technologie pozwalają kształtować z betonu bardzo efektowne detale, choćby kule i piłki golfowe, które doskonale wkomponowują się w otocze­nie modernistycznej architektury. Znakomicie odświeżają także realizacje o charakterze historycznym. Przyciągając wzrok, w obu przypadkach stają się ważnym, często centralnym elementem ogrodowej kompozycji. Unikatowa technologia produkcji sprawia, że kule i piłki golfowe Libet Stampo posiada­ją jednolitą, bezszwową formę — to jedyne tego typu rozwiązanie dostępne na rynku.
BETON ODCZAROWANY
Beton — przez lata niedoceniany — zdążył doczekać się wielu negatywnych skojarzeń. Jednak współczesna technologia produkcji sprawia, że dzięki różnym formom i fakturom, a także technikom barwienia materiał ten wraca do łask i cieszy się wśród inwestorów coraz większą popularnością.
DESIGNERSKI CHARAKTER
Cenią go przede wszystkim architekci - za jego surowy charakter i nieograniczone wręcz możliwości funkcjonalne czy dekoracyjne. Surowa faktura powierzchni betonowych stanowi ciekawe tło dla innych naturalnych materiałów, takich jak drewno czy kamień, a wykonane z betonu detale architektoniczne doskonale komponują się z ogrodową roślinnością. Nic więc dziwnego, że w projektach i realizacjach inspirowanych najnowszymi trendami pojawiają się elementy wykonane z betonu architektonicznego właśnie.
WIELOFUNKCYJNE ROZWIĄZANIA
Wielkoformatowe elementy mogą być wykorzystane jako ławki, siedzi­ska czy elementy dekoracyjne. Doskonale sprawdzą się nie tylko jako ozdoba w przestrzeniach publicznych, ale także w prywatnych ogro­dach. Ich ostateczna funkcja zależy jednak przede wszystkim od inwen­cji projektanta i inwestora.
Kule, kostki i donice to najpopularniejsze kształty, jakie przybiera­ją standardowe elementy wielkoformatowe z kolekcji Libet Stampo. Jednak wachlarz możliwości tej grupy produktów jest praktycznie nieograniczony. Istnieje bowiem sposobność zamówienia form odlewni­czych wykonywanych według projektu opracowanego wspólnie z inwe­storem. Elementy formowane są z płynnego betonu i wytwarzane w limi­towanych seriach. Do zamawiającego należy również wybór sposobu wykończenia krawędzi (faza, zaokrąglenie, ostry kant). W zależności od zapotrzebowania produkty mogą być zbrojone lub nie.
JOANNA SKRZYPEK
Kierownik działu projektowego
Duże moduły ze szlachetnego betonu wykorzystywane w aranżacji ogro­du idealnie wpisują się w estetyczne i funkcjonalne założenia nowoczesnej, minimalistycznej zabudowy. Masyw­ne donice, wielkoformatowe kostki czy kule stanowią idealne towarzystwo dla zieleni otaczającej surowe w wy­razie budynki.
LEGENDA
Libet Decco
Stylowe nawierzchnie
Linia Libet Decco to cztery grupy produktów
0 zróżnicowanych walorach estetycznych
1 użytkowych. Kostki Aspero, Antico, Elegante i Colormix różnią się zarówno kształtem, kolorystyką, jak i sposobem obróbki, dzięki któremu uzyskuje się gładką, postarzaną czy szorstką powierzchnię. Szeroki wachlarz wzorów zapewnia bogate możliwości aranżacyjne.
ALS
ANTI LIQUID SYSTEM - OCHRONA NAWIERZCHNI
Nawierzchnia wokół domu, podobnie jak ogród, w który została wkomponowana, wymaga odpowiedniej pielęgnacji, dzięki której pozostanie świeża, elegancka i estetyczna. Ścieżki i tarasy na zewnątrz zachowują się podobnie jak pod­łoga w domu - czasem należy je po prostu umyć. Od stopnia nasiąkliwości nawierzchni zależy, jak bardzo jest ona podatna na trwałe zabrudzenia. W celu dodatkowego ograniczenia nasiąkliwości kostki brukowej - i tym samym ułatwienia jej pie­lęgnacji - stosuje się różnego rodzaju impregnaty powierzch -niowe. Ich działanie jest skuteczne, jednak z czasem impregnat ulega wypłukaniu - wówczas należy nawierzchnię ponownie zabezpieczyć.
Wybierając materiały na nawierzchnię musimy mieć pewność, że ułożone z nich podłoże przetrwa wiele lat, nawet przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych i intensywnym użytkowaniu. Produkty wysokiej jakości posiadają wyjątkowe parametry, które pozwalają na długo zachować kolor, kształt oraz strukturę materiału, dzięki czemu nawierzchnia nie traci na estetyce i funkcjonalności.
ALS (Anti Liquid System), zastosowany w szlachetnych kostkach brukowych Libet Decco, to nowoczesna technologia uszczelniająca kostki od wewnątrz już w procesie produkcji. ALS czterokrotnie zmniejsza nasiąkliwość powierzchni, zabezpieczając ją przed szkodli­wymi czynnikami zewnętrznymi. Redukując przepływ płynów, ogranicza powstawanie plam, wykwitów i zazielenień. Dzięki temu po­wierzchnię chronioną systemem ALS łatwiej utrzymać w czystości, zachowując jej oryginalny kolor, by na długo pozostawała jak nowa.
Komfortowe i bezpieczne
Najnowocześniejsze technologie obróbki (śrutowanie i szczotkowanie) oraz bar­wienia Color Flex (więcej informacji na str. 70) pozwoliły uzyskać kostki wyróż­niające się charakterystyczną chropo­watą powierzchnią oraz zróżnicowaną kolorystyką. Szlachetne kruszywo nadaje powierzchni ekskluzywności, a niejedno­rodny rysunek faktury sprawia, iż na kost­kach niemal nie widać zabrudzeń, co czyni je niezwykle praktycznymi.
grubość [cm]
m2 / paletc
waga palety [kg_
szt. / warstwc
liczba warstw
dostępne kolory
6
7,2
997
6
1C
jasnoszary ciemnoszary
VIA CASTELLO
Nowoczesne i funkcjonalne
Nowoczesne i funkcjonalne
System kostek Via Castello to aż 13 ele­mentów o różnych rozmiarach, dzięki cze­mu możliwe jest projektowanie naprawdę zróżnicowanych koncepcji. Faktura kostek doskonale współgra tak z klasycznymi, jak i nowoczesnymi aranżacjami, wpisu­jąc się harmonijnie w otoczenie. Specjal­na technologia obróbki nadała im nie tyl­ko estetycznych walorów - powierzchnia kostek Via Castello, podobnie jak całej grupy Aspero, nie jest śliska, dzięki czemu są one wyjątkowo bezpieczne.
VIA TRIO
Potrójna elegancja
Potrójna elegancja
Trzy prostokątne kostki Via Trio to dosko­nałe połączenie estetyki z wytrzymało­ścią. Optymalne rozmiary wszystkich elementów idealnie do siebie pasują, tworząc spójną kompozycję nawierzch -ni. Dobrze sprawdzą się zarówno na ścieżkach, podjazdach czy tarasach, jak również w przestrzeni publicznej. Widocznie zwiększają walory użytko­we placów, tras biegowych czy innych miejsc przeznaczonych do aktywnego spędzania czasu - dzięki delikatnie szorstkiej powierzchni i niefazowanym krawędziom są wyjątkowo bezpieczne dla użytkowników..
ANTICO
Powierzchnie postarzane
Stylowo i ze smakiem
Stylizowane, postarzane nawierzchnie wciąż nie wychodzą z mody. Taras w stylu retro, alejka przy dworskiej rezy­dencji lub zabytkowym obiekcie, uroczy ogród nawiązujący do klasyki - wszę­dzie tu doskonale sprawdzą się produkty z kolekcji Antico. W grupie tej znaleźć można zarówno niewielkich rozmiarów kostki Romano i Merano, jak i większe formaty - Durango oraz Atrio. Do kla­syki starodawnych nawierzchni nawią­zuje również kostka Natulit. Ciekawa struktura, bogactwo rozmiarów i kształ­tów, kolorystyka (w tym nowe w ofercie szarości) - wszystko to buduje wyjątkowy klimat w dawnym stylu. Oryginalny efekt wizualny dają elementy w kolorze pia-skowo-beżowym i torfowym brązie, które dodatkowo tworzą intrygujące melanże odcieni.
DURANGO
W stylu vintage
W stylu vintage
System czterech kostek o fakturze posta­rzanego kamienia. Duży format dosko­nale prezentuje się na szerokich alejach, podjazdach czy tarasach, a głęboka ko­lorystyka i delikatne melanże podkreślają urok zabytkowych obiektów, jak również klasycznych i rustykalnych aranżacji.
ATRIO
Urok harmonii
Urok harmonii
System trzech regularnych prostokątów doskonale podkreśli urok wiekowych budynków, jak i nowoczesnych brył oto­czonych dużą ilością zieleni. Kostki Atrio Idealnie komponują się z cegłą i drew­nem, są wytrzymałe, odporne na ście­ranie czy zmiany atmosferyczne, dzięki czemu świetnie sprawdzą się na podjaz­dach. Delikatne przejścia kolorystyczne natomiast pięknie uzupełniają postarzaną fakturę.
MERANO
Dworkowe inspiracje
Dworkowe inspiracje
Postarzana powierzchnia kostek Merano dobrze prezentuje się w otoczeniu bujnej roślinności czy skalniaków. System sied­miu elementów podkreśli urok stylizowa­nych, dworkowych posesji czy inwesty­cji utrzymanych w klasycznym klimacie. Różne odcienie bazowych kolorów do­datkowo nadają całej kompozycji orygi­nalnego charakteru.
ROMANO
Paleta możliwości
Paleta możliwości
Wielofunkcyjna kostka o postarzanej fakturze, do złudzenia przypominająca staromiejski bruk, znajdzie zastosowa­nie w zróżnicowanych aranżacjach -także w terenie o nieregularnej rzeźbie. Trapezowy kształt umożliwia tworzenie różnorodnych wzorów - od prostych linii, przez łuki, koła i okręgi, na skomplikowa­nych projektach kończąc. Subtelne melan­że kolorystyczne dodatkowo podkreślają oryginalną i przyciągającą wzrok fakturę.
NATULIT
Prostota tradycji
Prostota tradycji
Natulit to prostokątna kostka dla amato­rów rustykalnego klimatu i stylizowanych rozwiązań. Dwa ciepłe, kontrastowe ko­lory w delikatnych melanżach pozwalają na komponowanie różnorodnych wzorów nawierzchni. Dzięki wyjątkowej trwałości produkt ten sprawdzi się na mocno eks­ploatowanych alejach i podjazdach.
ELEGANTE
Powierzchnie płukane
Magia natury
Jak sama nazwa wskazuje kolekcja ta opiera się przede wszystkim na elegancji nawierzchni. Pożądany efekt można osią­gnąć dzięki wyrafinowanej powierzchni kostek uzyskanej w technologii płukania. Wykorzystanie wysokiej jakości, szla­chetnych kruszyw w zróżnicowanych ko­lorach sprawia, że nawierzchnia zyskuje zupełnie nowego charakteru, staje się prawdziwie estetyczną ozdobą pasującą do odmiennych stylistycznie aranżacji.
grubość [cm]
m2 / paleta
waga palety [kg]
szt. / warstwa
liczba warstw
dostępne kolory
6
10,75
1477
49
10
tramonto* bianco carrarc granito nero solaro bronzo
PICCOLA
Kolorowe inspiracje
Kolorowe inspiracje
Skomplikowane wzory, niesymetryczne układy czy kontrastowe zestawienia to doskonałe wyzwania dla kostek Piccola. Trapezowy kształt ujęty w pięciu rozmia­rach pozwala na realizację najbardziej wyszukanych pomysłów. Bogata kolo­rystyka natomiast umożliwia wyraziste podkreślenie wybranych powierzchni, zaakcentowanie konkretnych miejsc czy wyznaczenie określonych stref. Wszystkie te cechy sprawiają, że Piccola niezwykle często stanowi ozdobę przydomowych podjazdów, placów czy skwerów.
VIA CASTELLO*
Wszechstronne i praktyczne
Wszechstronne i praktyczne
Najbardziej rozbudowany z systemów kostek Libet doskonale sprawdzi się tak na małych, jak i okazałych nawierzchniach. Bogactwo rozmiarów - Via Castello to aż 13 zróżnicowanych elementów -pozwala na projektowanie ciekawych i niepowtarzalnych aranżacji. Elegancka powierzchnia wykonana ze szlachet­nych kruszyw dobrze prezentuje się przy nowoczesnych obiektach, podkreślając ich wyjątkową formę. Estetyczny efekt uzyskać można wykorzystując kostki Via Castello na drogach, przydomowych ścieżkach czy podjazdach.
QUADRO*
Geometryczna klasyka
Geometryczna klasyka
Kostki Quadro pokazują, że to, co na pozór proste i subtelne, w rzeczywisto­ści może stać się niezwykle estetyczną ozdobą wielu zróżnicowanych aranżacji. Klasyczną linię i regularny kształt dosko­nale uzupełnia stonowana, elegancka ko­lorystyka, podkreślona dodatkowo przez szlachetne kruszywa. Trzy uzupełniające się rozmiary pozwalają budować harmo­nijną, geometryczną nawierzchnię, która stanowi niezwykłe tło dla bryły budynku i innych elementów otoczenia. Każdy z rozmiarów kostki Quadro można nabyć osobno — produkt ten nie jest sprzedawa­ny jako system.
COLORMIX
Powierzchnie niepowtarzalne
Kolorowy zawrót głowy
Kostki szlachetne z linii Colormix zachwycają bogatą paletą barw, która daje niemal nieograniczone możliwo­ści aranżacji niebanalnych nawierzchni. Niepowtarzalne melanże kolorystyczne w połączeniu z różnorodnymi rozmiarami i kształtami kostek pozwalają uzyskać modne i eleganckie wykończenie zarów­no tarasu, ogrodu, podjazdu, jak i obiek­tów w przestrzeni publicznej. Przejścia tonalne oraz połączenia różnych barw sprawiają, że estetyczny efekt finalny potrafi wręcz zaprzeć dech w piersiach.
COLORMIX A COLOR FLEX
Zasada mieszania z 3 palet
Wykonawca może układać kostki prosto z warstwy, nie martwiąc się o nierównomierne rozłożenie barw na nawierzchni. Pozwala to na skrócenie czasu pracy i uzyskanie oczekiwanych efektów wizualnych.
Niezwykłe efekty wizualne i estetyczne kostek szlachetnych z grupy Colormix uzyskuje się dzięki technologii łączenia odpowiednio zabarwionych mieszanek betonu. W ten sposób możliwa jest kompozycja niepowtarzalnych nawierzchni, tworzących intrygujące mozaiki, które nadają wyrazu całej aranżacji otoczenia. Jednak, aby uzyskać pożądany efekt estetyczny, przy układaniu niektórych kostek z grupy Colormix należy kierować się zasadą układania z 3 palet.
Co to oznacza? W celu uniknięcia dużych różnic kolorystycznych czy niepożądanych, rozległych plam, powstających w wyniku skumulowania w jednym miejscu kostek o po­dobnym zabarwieniu, należy mieszać kostkę z trzech różnych palet. Dzięki temu unikniemy wielkopowierzchniowych różnic w odcieniach nawierzchni.
Wybrane kolekcje lub kolory kostek z grupy Colormix barwione są w nowoczesnej tech -nologii Color Flex, która każdemu elementowi nadaje pełną paletę odcieni, gwarantując piękny i niepowtarzalny wygląd nawierzchni przy maksymalnym uproszczeniu sposobu układania. Dzięki temu nie jest konieczne stosowanie zasady układania kostek z 3 palet, ponieważ na każdej palecie ułożony jest już właściwy melanż kolorystyczny.
W celu uzyskania najlepszej estetyki zalecane jest przemieszanie kostek z warstwy.
STONE ROAD
Klasyka w nowej formie
Klasyka w nowej formie
System kostek Stone Road do złudze­nia przypomina kamienną nawierzchnię sprzed wieków. Delikatny, nieregularny rysunek, estetyczne przejścia kolorystycz­ne oraz duża wytrzymałość sprawiają, że jest to rozwiązanie nie tylko wyjątko­wo funkcjonalne, ale również estetyczne. Aleje wyłożone kostkami z linii Stone Road podkreślą piękno posesji w stylu klasycznym lub rustykalnym, natomiast elementy w odcieniach szarości świetnie wpiszą się w nowoczesne aranżacje.
STREAM LINE
Nowoczesna przestrzeń
Nowoczesna przestrzeń
Płyta nawierzchniowa Stream Line to połączenie oryginalnego wzornictwa, estetyki i funkcjonalności z nowoczesnym spojrzeniem na temat kostki brukowej i nawierzchni wokół domu. Opływowy kształt, niemal pozbawiony ostrych ką­tów, umożliwia tworzenie zróżnicowa­nych układów, natomiast ażurowa for­ma doskonale komponuje się z grysem, trawą czy piaskiem. Swobodny odpływ wody do gruntu, który umożliwia zasto­sowanie elementów Stream Line, plasuje to rozwiązanie w grupie produktów ECO (więcej na str. 24).
IBERIA
Nowatorska ekologia
Nowatorska ekologia
Niespotykany i niezwykle funkcjonalny kształt kostki Iberia pozwala na budo­wanie wielu zróżnicowanych układów (więcej informacji na str. 26). Element ten przeznaczony jest głównie do tworzenia nawierzchni ekologicznych, czyli takich, dzięki którym woda deszczowa może bez oporu przenikać do gruntu. Iberia doskonale komponuje się z grysem lub trawą, tworząc ciekawe tło zarówno dla nowoczesnych, jak i klasycznie urządzo­nych przestrzeni.
VERTIGO
Eko klimat
Eko klimat
Główną zaletą kostki Vertigo są duże odstępniki, dzięki którym w ułożonym wzorze powstają szerokie szczeliny pozwalające na szybkie i płynne wsią­kanie wody do gruntu. Dzięki tej funkcjo­nalności kostki Vertigo zaliczane są do grupy produktów ECO, które doskonale sprawdzają się na podjazdach czy par­kingach - odpowiednia grubość zwięk­sza ich wytrzymałość. Przestrzeń między kolejnymi elementami można wypełnić trawą, mchem lub grysem - takie rozwią­zanie nada nawierzchni dodatkowych walorów estetycznych i podkreśli nawią­zanie do natury.
VIA CASTELLO
Różnorodność i funkcjonalność
Różnorodność i funkcjonalność
System Via Castello tworzy aż trzynaście prostokątnych kostek różnej wielkości. Tak rozbudowana kolekcja pozwala na tworzenie zróżnicowanych układów, dostosowanych zarówno do skromnych, jak i rozległych powierzchni. Elementy Via Castello idealnie sprawdzają się na podjazdach, tarasach czy chodnikach. Bez względu na rodzaj powierzchni subtelne melanże kolorystyczne nadają jej wyjątkowych walorów estetycznych, które dodatkowo podkreślono dzięki technologii barwienia Color Flex (więcej na str. 70).
IMOLA
Melanż w wersji maxi
Melanż w wersji maxi
Imola to system czterech kostek o napra­wdę okazałych rozmiarach, które szcze­gólnie dobrze prezentują się na rozle­głych powierzchniach. Z powodzeniem staną się praktyczną i komfortową w użyt­kowaniu ozdobą tarasów, szerokich ale­jek czy placów, ale równie dobrze spraw­dzą się np. w okolicy basenu. Kostki Imola barwione są w technologii Color Flex, dzięki czemu uzyskany na nawierzchni melanż kolorystyczny jest jeszcze cieka­wszy i niezwykle estetyczny (więcej o technologii Color Flex na str. 70).
\ ^nJB^B^^^^^I ^''^^^^^^kSSś^ * TYTANOWY
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B^ COLOR FLEX
^\ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Bfli^ii^l ''^Hl '-^^l^t ^l^^^l
TN —- C ~—*- s > v. Klasyka w kolorze ^—
\ \ \ --\ >v X. |M ci iii 10,4 cm 12,2 cm 13,9 cm 15,7 cm 1 ,
Lekko profilowana powierzchnia kostek \^ V /
- Akropol pozwala tworzyć nawierzchnie :W '-'y'- _ - . - --^
1 \ \ \. X o wyjątkowych walorach estetycznych aP^tfaiSiESlEl i^^^^^^^^B T^^^^^^^^^H '^^^^^^^^^^1 PASTELLO
^ \ ;: \ \ - X ' i wysokim komforcie użytkowania. Sys- )^J?EvvSSls F^^^^^^^^l T^^^^^^^^^H '^^^^^^^^^^1 13,9 G^
tern tworzy siedem niefazowanych ko- W^^^ł^H
stek o regularnych kształtach i różnych /^ \ \ \ \ \ X X 17,4 cm 19,2 cm 20,9 cm M M
\ >t rozmiarach, dzięki czemu możliwe jest 11 V
tworzenie niepowtarzalnych i efektow-
M ■■ V\ > ' \\" ~~ ~~ ' ^ M^ffHfir^ nych nawierzchni. Naturalne przenikanie HJlBflS^BB KASZTANOWY \ - Ł się barw na ich powierzchni przyciąga ft^Rumra W \\ 'ST" 'O ~- X ^EŁ"*VStk- wzrok, budując piękne tło dla fasady bu- fljMWfiiJŁ ,
\ n 1 1 ' ■ grubość [cm] m2 / paleta waga palety [kg] szt. / warstwa liczba warstw dostępne kolory
\ ^ tytanowy ^^^^^^^^H ^ k & ". kolory jesieni
6 10,75 1477 49 10 pastello ^^^^^
1 UbetDeCCO COLORMIX 1 AKROPOL 1 pastello
popiela^ POPIELATY
COLOR FLEX
^ T 1 = 1 mSr| KI M-S 8* 8,6 1573 49 8 kolor^ e
kasztanowy
84 *Produkt na zamówienie 85
AKROPOL
Klasyka w kolorze
Klasyka w kolorze
Lekko profilowana powierzchnia kostek Akropol pozwala tworzyć nawierzchnie
0 wyjątkowych walorach estetycznych
1 wysokim komforcie użytkowania. Sys­tem tworzy siedem niefazowanych ko­stek o regularnych kształtach i różnych rozmiarach, dzięki czemu możliwe jest tworzenie niepowtarzalnych i efektow­nych nawierzchni. Naturalne przenikanie się barw na ich powierzchni przyciąga wzrok, budując piękne tło dla fasady bu­dynku.
VIA TRIO
Trzy odcienie elegancji
Trzy odcienie elegancji
System trzech prostokątnych kostek Via Trio, dzięki sporym rozmiarom elementów i technologii barwienia Color Flex, tworzy prosty, geometryczny wzór ubrany w głę­boką kolorystykę utrzymaną w klimacie melanży. Nasycone barwy świetnie har­monizują zarówno z elewacją budynku, jak i elementami ogrodowej zieleni. Kostki Via Trio dobrze sprawdzą się na podjaz­dach, ścieżkach, chodnikach, tarasach, czyli wszędzie tam, gdzie występuje do­syć duże natężenie ruchu .
PICCOLA
Tradycyjny funkcjonalizm
Tradycyjny funkcjonalizm
Piccola to system pięciu kostek, których główną linię dyktuje trapez. Dzięki temu jest to najchętniej wybierana kolekcja w przypadku projektów obfitujących w skomplikowane wzory oparte na łukach, zakolach czy innych, bardziej wyszukanych kształtach. Nierównomier­nie rozłożone akcenty kolorystyczne pozwalają na budowanie niepowtarzal­nych nawierzchni, które w oryginalny sposób podkreślają urodę otoczenia.
NOSTALIT*
Sprawdzone rozwiązanie
Sprawdzone rozwiązanie
Kolekcja kostek Nostalit idealnie spraw­dza się przy tworzeniu skomplikowa­nych aranżacji obfitujących w wiele szczegółów. Szeroki wybór kształtów, dzięki którym można budować zarówno proste ścieżki, łuki, niesymetryczne wzory, jak i całe koła, pozwala wymalować na podjeździe, alejce czy rozległym placu ciekawe mozaiki. Przejścia tonalne, charakterystyczne dla całej grupy Colormix, nadają nawierzchni dodatko­wych walorów estetycznych.
Libet Decco
INSPIRACJE
INSPIRACJE
Libet Decco
INSPIRACJE
Libet Decco
INSPIRACJE
INSPIRACJE
LibetDecco
INSPIRACJE
LibetDecco
INSPIRACJE
LibetDecco
INSPIRACJE
Libet \mpressio
Tarasowe impresje
Płyty tarasowe z linii Libet Impressio cha­rakteryzuje naturalna kolorystyka i ciekawe faktury, dla których inspiracją były prawdzi­we skały z najpiękniejszych i najbardziej in­trygujących miejsc na świecie. Wzornictwo wielu elementów nawiązuje do tradycji archi­tektury śródziemnomorskiej, wprowadzając tym samym trochę południowego słońca do projektów aranżowanych nawierzchni. Libet Impressio to także nowoczesne i minimali-styczne w wyrazie płyty z Systemu Maxima - ich imponujące rozmiary i elegancka ko­lorystyka pozwalają na tworzenie oryginal­nych kompozycji, z których bije nutka tajem­niczości. Geometryczne kształty płyt Monza natomiast zachwycają prostotą i estetyką szlachetnej nawierzchni.
MAXIMA TRIO '
Design w trzech wymiarach
CEZARY TYLIŃSKI
Projektant nawierzchni
Płyty Maxima Trio mogą być stosowane jako dekor do kwadratowych płyt Maxima, ale równie intrygująco będą prezentować się samodzielnie. Zaletą jest możliwość zestawiania ich w rytmiczne lub losowe układy. Praktyczna wielkość oraz nowoczesny design pozwolą szyb­ko zbudować duży taras i duże wrażenie, a ciekawa imitacja fugi nada całości ory­ginalnej estetyki.
MAXIMA
Maximum możliwości
MONZA COLORMIX
Prosta forma
Prosta forma
Gładka faktura kwadratowych płyt Monza w wersji Colormix tworzy nie­zwykle aksamitne, tarasowe nawierzch -nie. Regularny kształt pozwala na aranżowanie prostych, symetrycznych kompozycji. Możliwość montowania na wspornikach sprawia, że z wykorzysta­niem płyt Monza Colormix zbudować można funkcjonalne tarasy wentylowane (więcej informacji na str. 130).
MONZA ELEGANTE
Szlachetna prostota
Szlachetna prostota
Wyjątkowa faktura, uzyskana dzięki wykorzystaniu szlachetnych kruszyw, pozwala na przełamanie surowego charakteru kwadratowych i symetrycz­nych płyt Monza, odpowiadających strukturą powierzchni kostkom z grupy Elegante. Regularne kształty i duży roz­miar doskonale zaprezentują się na prze­stronnych tarasach czy ścieżkach. Dzięki wykorzystaniu specjalnych wsporników płyty Monza Elegante mogą stworzyć wentylowaną nawierzchnię (więcej infor­macji na str. 130).
TRAWERTYN
Smukła linia
Smukła linia
Trawertyn doskonale wpisuje się w klimat nowoczesnego wzornictwa i minimali-zmu. Delikatna, nieregularna, porowata faktura naturalnie odwzorowuje prawdzi­wy kamień trawertynu, podnosząc walory estetyczne otoczenia posesji. Zdecydo­wany rozmiar i kształt smukłego prosto­kąta idealnie pasują do nowoczesnych aranżacji. Dzięki swoim wymiarom Tra­wertyn dobrze komponuje się z płytami z Systemu Maxima, ale równie pięknie prezentuje się samodzielnie. Ciekawym rozwiązaniem wzorniczym może być nie­regularne rozłożenie elementów pośród równo wystrzyżonego trawnika.
VENETIA PROSTOKĄT
Śródziemnomorski klimat
Śródziemnomorski klimat
Płyty tarasowe Venetia swoją fakturą nawiązują do naturalnej skały wapien­nej. Pastelowa barwa rozświetla otocze­nie, nadając mu elegancki, ekskluzywny i nastrojowy charakter, natomiast nowo­czesne, prostokątne kształty sprawiają, że płyty Venetia dobrze sprawdzą się zarówno w przypadku klasycznych, jak i minimalistycznych kompozycji.
VENETIA KOŁO
Ważny detal
Ważny detal
System płyt Venetia Koło przenosi posesję w klimat gorącego południa - na tara­sie można niemal poczuć powiew śród­ziemnomorskiego wiatru. Kształt koła pozwala na ozdobienie przestrzeni nie­banalnym wzorem, dzięki któremu taras czy patio zyskują oryginalnego charak­teru, skupiając na sobie wzrok odwie­dzających. Różne sposoby pakowania nie obligują do zakupu narożników, jeśli aranżacja nawierzchni nie przewiduje kwadratowej oprawy.
TOSCANIA PROSTOKĄT
Południowe inspiracje
Południowe inspiracje
Przyciągająca wzrok faktura płyt Toscania przywodzi na myśl naturalny piaskowiec, roztaczając wokół posesji kameralny, śródziemnomorski klimat. Duże, dobrze komponujące się prostokąty, tworzą syme­tryczne, geometryczne wzory, doskonale prezentujące się na rozległych tarasach, nadając otoczeniu rustykalnego charak­teru. Płyty Toscania świetnie sprawdzą się także na schodach czy ogrodowych ścieżkach. Ciekawy melanż kolorystyczny dodaje całej kompozycji wyjątkowych walorów estetycznych.
TOSCANIA KOŁO
Z klimatem
Z klimatem
Forma koła utworzonego z płyt Toscania doskonale wpisuje się w kwadratowy kształt tarasu, nadając całości wyjątko­wego charakteru i tworząc oryginalny, ozdobny, ale też funkcjonalny detal. Faktura płyt, nawiązująca do naturalnego piaskowca, świetnie komponuje się z toż­samą linią prostokątów Toscania. Oprócz tarasów elementy koła dobrze spraw­dzą się jako podkreślenie specyficznych miejsc w ogrodzie, np. grillowego centrum spotkań towarzyskich.
TORINO
Subtelne pastele
Subtelne pastele
Płyty Torino w trzech rozmiarach pozwalają kreować różnorodne wzory nawierzchni. Subtelna faktura zainspi­rowana naturalnym łupkiem tworzy nie­zwykły efekt wizualny. Płyty te świetnie sprawdzą się przy aranżacji tarasu czy patio. Całość nabierze egzotycznego, śródziemnomorskiego klimatu, który pozwoli na oderwanie się od rzeczywi­stości i prawdziwy relaks. Elementy Torino pasują zarówno do nowoczesnych, jak i klasycznych aranżacji.
IMPREGNACJA
Materiały zabezpieczające
Trwałe piękno płyt Libet Impressio wytwarzanych technologią wet-cast zależy od ich skutecznej ochrony. Libet Impregnat zabezpiecza po­wierzchnię płyt przed brudem i trwałymi plamami wynikającymi z ich codziennego użytkowania. Dzięki specjalnie opracowanej formule impregnat nie pozostawia efektu mokrej ani śliskiej powierzchni.
Produkt nie wpływa na zmianę wyglądu płyt. Zaimpregnowana na­wierzchnia zachowuje pierwotną kolorystykę nawet przy intensywnej eksploatacji.
Stosowanie produktów nieprzeznaczonych do ochrony płyt wet-cast zwiększa ryzyko pojawienia się na nich m.in. niepożądanych wybarwień.
KAMIL DREWCZYŃSKI
Kierownik działu rozwoju rynku
0 tym, jak najskuteczniej chronić płyty tarasowe wet-cast i którą fugę wybrać, by nawierzchnia służyła nam długo
1 komfortowo, mówi Kierownik działu rozwoju rynku.
FUGOWANIE
Materiały wykończeniowe
ZALETY FUGI ŻYWICZNEJ, KTÓRE DOCENIAJĄ UŻYTKOWNICY NAWIERZCHNI:
• nie nosi się na podeszwach do domu,
• jest wodoprzepuszczalna, ale woda jej nie wypłukuje,
• jest stabilna, nie wymaga prac poprawkowych,
• nie zostawia plam na nawierzchni,
• nie zarasta chwastami.
KAMIL DREWCZYŃSKI
Kierownik działu rozwoju rynku
Fuga żywiczna to najlepszy materiał do wykończenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych i płyt tarasowych. Wygodnie się ją nakłada i komfortowo użytkuje. To wygodny materiał wykończe­niowy, który doskonale sprawdza się na tarasach, ogrodowych ścieżkach i przydomowych chodni­kach, czyli wszędzie tam, gdzie przewidywane jest lekkie obciążenie ruchem.
ZALETY FUGI ŻYWICZNEJ, KTÓRE DOCENIAJĄ BRUKARZE:
• gotowa do użycia, nie wymaga mieszania,
• możliwość fugowania na sucho,
• możliwość szlamowania wodą bez utraty wytrzymałości,
• zaprawy nie trzeba zagęszczać ręcznie, jest samoza-gęszczająca,
• możliwość pracy przy lekkim deszczu,
• nie pozostawia na powierzchni resztek żywicy.
ELEMENTY MONTAŻOWE
Wsporniki
WARTO ZDECYDOWAĆ SIĘ NA WSPORNIKI, PONIEWAŻ:
• układamy taras „na sucho", bez użycia chemii budowlanej,
• płyty na naszym tarasie nie odspajają się pod wpływem mrozu,
• nie mamy problemów z uszczelniaczem,
• taras bardzo szybko możemy ułożyć i równie szybko zdemontować,
• pomiędzy płytami a gruntem łatwo przeprowadzić instalację elektryczną i wodną, bez skomplikowanych prac budowlanych.
TOMASZ KOPYRA
Koordynator ds. rozwoju rynku
Do montażu na wspornikach najlepiej nadają się płyty o regularnym kształcie i grubości - Monza i Maxima. Regulowane wsporniki umożliwiają otrzymanie szerszej przestrzeni pomiędzy płytami a podłożem, co daje większe możliwości jej zagospodarowania. To doskonałe rozwiązanie, gdy chcemy, by nasz taras częściowo lub w całości znajdował się w wodzie. Takie prywatne mini-molo prezentuje się bardzo interesująco.
WSPORNIK Z REGULOWANĄ WYSOKOŚCIĄ
Wybór wspornika zależy od tego, jaką wysokość tarasu chcemy docelowo uzyskać, jakim podłożem dysponujemy oraz jaką instalację planujemy zamontować pod nawierzch­nią. By uniknąć skomplikowanych sposobów konstrukcji, które wywołują ryzyko popełnienia błędów wykonawczych oraz wysokich kosztów, zdecydujmy się na proste rozwiązanie i ułóżmy swój taras na specjalnych wspornikach. Forma ta nie jest jeszcze w Polsce popularna, warto jednak z niej skorzy­stać, ponieważ gwarantuje ona trwałą nawierzchnię o este­tycznym wyglądzie.
Libet \mvressio
INSPIRACJE
Libet \mvressio
INSPIRACJE
Libet \mvressio
INSPIRACJE
Libet \mvressio
INSPIRACJE
Libets FAM PO
Beton architektoniczny
Beton został odczarowany. Dzięki funkcjo­nalnym i estetycznym formom tworzy nowo­czesne, ozdobne, ale też praktyczne detale, które świetnie wpisują się zarówno w aran­żację ogrodu, jak i przestrzeni publicznej. Elementy Stampo doskonale sprawdzą się w nowoczesnej, minimalistycznej aranżacji, przykuwając wzrok odwiedzających. W ze­stawieniu ze szlachetnymi kostkami czy płyta­mi dopełnią całą kompozycję.
Wszystkie produkty Stampo są impregnowa­ne na etapie produkcji.
Dzięki nowoczesnej i unikatowej technolo­gii produkcji Kule oraz Piłki golfowe Stampo posiadają jednolitą, bezszwową formę - to jedyne tego typu rozwiązanie dostępne na rynku.
KULA
Detal rządzi
KRYSTYNA SARNACKA
Projektant nawierzchni
Kula Stampo wykonana z betonu architektonicznego jest elementem małej architektury doskonale wpisującym się w otoczenie domu w stylu modern. Jej urok tkwi w prostocie formy oraz minima-lizmie. Może podkreślać nowoczesną kubaturę budynku bądź stanowić domi­nantę w przestrzeni naszego ogrodu. Możliwości jej zastosowania jest wiele i ostatecznie od nas zależy, jak wpisze­my ją w otaczający nas krajobraz.
PIŁKA GOLFOWA
Sportowa elegancja
DAWID KUPTZ
Koordynator ds. rozwoju rynku
Beton architektoniczny coraz odważniej wdziera się w aranżacje zarówno ogro­dów, jak i przestrzeni publicznej. Urok białej piłki golfowej o średnicy 60 cm tkwi w prostocie formy i ozdobnych detalach tworzących specyficzną fakturę. Sposób jej wykorzystania w przestrzeni decydu­je o charakterze całej aranżacji - inny klimat zbuduje bowiem pośród soczystej zieleni, inaczej natomiast zaprezentuje się w miejskich realiach. To również dobry -i w pewnym sensie oczywisty - pomysł na podkreślenie wyjątkowości golfowych pól.
SZEŚCIAN
Symetria przede wszystkim
MARTYNA PURSKA
Projektant nawierzchni
Sześcian Stampo to prosta i elegancka forma, która wzbogaci zarówno nowoczesną przestrzeń publiczną, jak i modernistyczną zabudowę prywatną. Jego główny walor to wielofunkcyjność. Pojedynczy może stać się stolikiem ogro­dowym, krzesłem, ogranicznikiem wjazdu lub po prostu elementem dekoracyjnym, natomiast w grupie świetnie zastąpi dłu­gą ławkę lub podzieli przestrzeń na dwie różne strefy. W każdej z tych ról sprawdzi się doskonale, nadając miejscu zdecydo­wany i nowoczesny charakter.
DONICA
Urok minimalizmu
KATARZYNA
WIERZBICKA-
MILCZARCZYK
Projektant nawierzchni
Donica Stampo to nowoczesność i pro­stota zaklęta w podstawowej bryle. Jest niezastąpionym dodatkiem aranżacji mo­dernistycznego ogrodu czy tarasu i świet­nym uzupełnieniem zagospodarowania przestrzeni miejskiej. Swoją formą ideal­nie wpisuje się w minimalistyczne trendy we współczesnej architekturze krajobrazu.
Libets TAM PO
INSPIRACJE
Libets TAM PO
INSPIRACJE
Libetcompletto
Produkty komplementarne
Linia Libet Completto to gama produktów uzupełniających, które doskonale pasują do pozostałych elementów z oferty Libet. Świet­nie komponują się zarówno z płytami tara­sowymi, szlachetnymi kostkami czy elemen -tami z betonu architektonicznego. Stanowią doskonałe uzupełnienie projektu otoczenia posesji. Stopnie schodowe, ich wykończenie, palisady, murki czy gazony - razem, jak i in­dywidualnie - świetnie prezentują się wokół posesji. Elementy splitowane natomiast nada­ją całej kompozycji naturalnego, wyjątkowe­go charakteru.
KLEJ DO BETONU 2W1
Do zadań specjalnych
KROK 1
Produkty Libet to nie tylko piękna nawierzchnia, ścieżki, tarasy czy schody. Idealnym uzupełnieniem aranżacji wykonanej ze szlachetnych kostek brukowych czy płyt tara­sowych są elementy małej architektury stworzone np. z produktów Libet Completto. Estetyczne ogrodzenia, murki i kwietniki stanowią funkcjonalne rozwiązania o nieza­przeczalnych walorach wizualnych. Idealnie nadają się do podkreślenia wybranych elementów czy wydzielenia w ogrodzie określonych stref.
Libet Klej do betonu 2w1 umożliwia każdemu samodzielne stworzenie oryginal­nych elementów aranżacji otoczenia posesji bez konieczności rozrabiania klejów cementowych. To jednoskładnikowy, bezbarwny klej-uszczelniacz na bazie poli­meru, utwardzający się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu lub klejonych elementach. Wykorzystywany jest głównie do łączenia produktów Libet Completto. Cały proces jest niezwykle łatwy i szybki, nie wymaga specjalnego przygotowa­nia - wystarczy oczyszczenie powierzchni i użycie odpowiedniego aplikatora do kartuszy.
Libet Klej do betonu 2w1 doskonale sprawdza się w przypadku budowania i uszczelniania ogrodzeń oraz murów zbrojonych, a także tworzenia niskich murków i kwietników (np. z kamienia ogrodowego, cegły splitowanej, kostki Natulit Massimo, palisady splitowanej układanej w orientacji poziomej, gazonów).
OGRODZENIE
Na straży prywatności
TOMASZ KOPYRA
Koordynator ds. rozwoju rynku
Idealna posesja zasługuje nie tylko na doskonały podjazd, ogród czy taras, ale również na estetyczne ogrodzenie. Nowość w ofercie Libet, czyli splitowa-ne ogrodzenie, to prawdziwe must have dla osób, którym zależy na idealnej kom -pozycji całego otoczenia. Kolorystyka i faktura zbliżona do innych produktów z oferty Libet sprawia, że całość prezentu­je się niezwykle spójnie i estetycznie.
GAZON TRAPEZOWY
Doskonałe tło zieleni
BARBARA BERMAN
Projektant nawierzchni
Gazony w naszych ogrodach pełnią funkcję zarówno praktyczną, jak i deko­racyjną. Idealnie nadają się do budowy murków oporowych, zabezpieczenia skarp, wydzielania podwyższonych klombów, a nawet budowy wyższych murków (prostych bądź łukowych), oddzielających strefy o różnych funkcjach. Dzięki estetycznej formie mogą być tłem dla roślin, bądź wypełnione roślinnością tworzyć zielone umocnienia zboczy.
STOPIEŃ SCHODOWY MAXIMA
Schody do nieba
JOANNA SKRZYPEK
Kierownik działu projektowego
Stopień schodowy Maxima stanowi naturalne uzupełnienie dla tarasów, scho­dów terenowych oraz innych elementów przestrzeni wykonanych w linii Maxima. Spójna kolorystyka, faktura i struktura pozwalają zbudować nowoczesny klimat otoczenia, a eleganckie odcienie szarości wzmacniają estetyczne walory posesji.
PALLADIO
Wachlarz możliwości
DOMINIK WILCZYŃSKI
Projektant nawierzchni
Palladio charakteryzuje się dużymi moż­liwościami kształtowania, doskonale sprawdzi się do obrzegowania prostych ścieżek. Jeśli zajdzie potrzeba wykonania łuku, produkt możemy dzielić i uzyskać dowolną krzywiznę. Dużą zaletą jest tak­że szybkość zabudowy - jeden element składa się bowiem z sześciu palisad. Optymalna wysokość Palladio pozwala na budowanie niewielkich schodów oraz pomaga w pokonaniu różnic wysokości.
KRAVENTO BASSO
Estetyczna linia
Estetyczna linia
Niewielka kostka Kravento Basso sta­nowi nie tylko praktyczną ramę dla projektowanej powierzchni, ale również estetycznie domyka powstałą kompozy­cję. Zróżnicowane, przeciwległe krawę­dzie, z których jedna jest ścięta, a druga półokrągła, pozwalają na dowolne kształtowanie wizualnego charakteru otoczenia. Kravento Basso dostępne jest w dwóch rodzajach: Antico i Colormix.
KRAVENTO GRANDE
Modelowe wykończenie
Modelowe wykończenie
Funkcjonalny kształt oraz szeroka gama kolorystyki i faktur sprawiają, że Kravento Grande jest najbardziej uniwersalnym ele­mentem wykończenia nawierzchni. Trzy elementy wchodzące w skład systemu świetnie sprawdzą się podczas modelo­wania dekoracyjnych linii zamykających kręte ścieżki. Kravento Grande może stanowić oryginalny akcent eksponujący kwietniki i obrzeża rabat, doskonale wy­gląda też przy wykończeniu półokrągłych schodów. Elementy dostępne są w wersji: Antico, Colormix oraz Maxima.
KRAVENTO ALTO
Wysokie wymagania
Wysokie wymagania
System Kravento Alto składa się z trzech elementów — dwóch o przekroju trapezu i jednego opartego na kształcie kwadra­tu. Doskonale sprawdzi się do wykoń­czenia nawierzchni o zróżnicowanych poziomach, jak np. stopnie schodowe. Przyda się także przy krawędziach oka­załych tarasów, budowie kwietników lub oczek wodnych. Jego zaletą jest nie tylko funkcjonalność, ale również walory estetyczne. Kravento Alto dostępne jest w wersji Colormix oraz Maxima.
STOPIEŃ SCHODOWY SPLIT
Stąpając w chmurach
Stąpając w chmurach
Niezaprzeczalną zaletą splitowanych stopni schodowych jest ich wyjątkowa estetyka i funkcjonalność w jednym. Gładka powierzchnia i ozdobna faktura boku uzyskana w technologii splitowania (łamania) to ich cecha charakterystyczna. Swoim wyglądem przypominają natural­ny kamień, tworząc tym samym niepowta­rzalne aranżacje doskonale wpisujące się w klimat otoczenia.
STOPIEŃ SCHODOWY VENETIA
Szyk i klasa
Szyk i klasa
Stopnie schodowe Venetia idealnie kom­ponują się z pozostałymi elementami tego systemu (więcej o płytach Venetia na str. 116). Ich niezaprzeczalnym atutem są walory estetyczne - delikatny, kredowy kolor i aksamitna faktura przypominają naturalną skałę wapienną. Mimo słusz­nych rozmiarów nadają aranżacji lekkości i subtelności, oblewając otoczenie praw­dziwym blaskiem. Stopnie schodowe Venetia podkreślają elegancję i wytwor-ność całej posesji.
CEGŁA SPLIT
Wyższy wymiar
Wyższy wymiar
Cegła Split pozwala wyczarować niezwykle estetyczne elementy dekora­cyjne i funkcjonalne wokół domu. Spe­cjalna metoda produkcji elementów spli-towanych pozwala uzyskać wyjątkową fakturę na najczęściej eksponowanych bokach, tworząc naturalny efekt. Cegła doskonale sprawdzi się przy budowie murków, ogrodzeń, podmurówek, kwiet­ników czy studni, jednak to tylko niektóre z możliwych zastosowań.
PALISADA SPLIT
Królowa ogrodów
Królowa ogrodów
Naturalne piękno i niezwykła funkcjonal­ność sprawiają, że palisada ta jest chęt­nie wykorzystywana przy aranżacji oto­czenia posesji. Dwa przeciwległe boki są gładkie, a dwa naturalnie łamane (po­dobnie jak górna część), co umożliwia układanie estetycznych, zwartych, rów­nych murków, które w zjawiskowy sposób dzielą przestrzeń w ogrodzie. Palisada dobrze sprawdzi się przy kształtowaniu łuków o dowolnym promieniu, a także wy­kańczaniu krawędzi schodów czy wyso­kich tarasów.
KAMIEŃ OGRODOWY
Natura zaklęta w kamień
Natura zaklęta w kamień
Wygląd tego elementu do złudzenia przypomina naturalny kamień. Ubrany w funkcjonalną, trapezową formę, otwie­ra szerokie możliwości aranżacji ogrodo­wej przestrzeni. Świetnie sprawdza się jako oprawa okrągłych rabat, otoczenia drzew czy oczek wodnych, estetyczne wykończenie murków, ogrodzeń, ścieżek i palenisk.
NATULIT MASSIMO
Estetyka z charakterem
Estetyka z charakterem
Natulit Massimo, dzięki jednolitemu zabarwieniu z każdej strony, stanowi doskonały materiał do układania murków. Jego funkcjonalność i wszechstronność sprawiają, że często staje się estetyczną ozdobą podkreślającą klimat stylizowa­nych czy rustykalnych kompozycji inspiro­wanych naturą.
PALISADA CLASSIC
Subtelne wykończenie
Subtelne wykończenie
Palisada w wersji Classic stanowi dosyć popularny element wykończeniowy w oto­czeniu posesji. Walcowata forma nadaje krawędziom schodów, lekko podniesio­nych tarasów czy alejek ogrodowych łagodnych, łukowatych kształtów o do­wolnym promieniu. Palisada świetnie prze­łamuje wizualnie ostre krawędzie innych elementów nawierzchni, dopełniając spójnie całą kompozycję.
Libetcompletto
INSPIRACJE
Libetcompletto
INSPIRACJE
Libetcompletto
INSPIRACJE
Libetcompletto
INSPIRACJE
Libet Patio
Szlachetny urok marmuru
Libet Patio to produkty z naturalnego kamienia - grysy i otoczaki z prawdziwego, włoskiego marmuru. Szlachetne kamienie wysokiej jakości, w ciekawej palecie barw, doskonale komponują się z pozostałymi produktami Libet. W towarzystwie kostek brukowych, płyt tarasowych czy elementów Libet Completto tworzą spójne, estetyczne aranżacje, utrzymane w naturalnym klimacie.
GRYSY I OTOCZAKI
Włoskie inspiracje
Włoskie inspiracje
Dekoracyjne kamienie ogrodowe z linii Libet Patio powstały z oryginalnego, szlachetnego, włoskiego marmuru. Sta­nowią one idealne uzupełnienie oferty Libet, gdyż mogą tworzyć zarówno funkcjonalne, jak i estetyczne akcenty w projekcie nawierzchni. Grysy wyróżnia­ją kanciaste brzegi i chropowata faktura, otoczaki natomiast są gładkie, a przez to delikatniejsze w odbiorze. Szlachet­ne kamienie uzupełniające dostępne są w czterech naturalnych odcieniach.
Libet Patio
INSPIRACJE
Libet Patio
INSPIRACJE
Libet c lass i c
Klasyczna estetyka
Kostki z grupy Libet Classic doskonale spraw­dzają się wszędzie tam, gdzie praktyczny wymiar nawierzchni jest równie ważny, jak estetyczne walory. Stonowana, klasyczna kolorystyka i proste, geometryczne kształty kostek Stone Road, Nostalit, Ouadro czy Akropol idealnie podkreślają klimat otocze­nia, nie odciągając zbytnio uwagi od bryły budynku czy pozostałych elementów aranża­cji przestrzeni. Kostki Classic świetnie spraw­dzają się zarówno w kameralnych ogrodach, jak i w przestrzeni publicznej. Klasyczne wer­sje elementów Stream Line, Vertigo czy Iberia zdadzą egzamin w miejscach, w których li­czą się ekologiczne rozwiązania.
STONE ROAD
Inspirowany naturą
Inspirowany naturą
System kostek Stone Road składa się z sze­ściu prostokątnych elementów o różnych rozmiarach. Ich charakterystyczną cechą jest estetyczny, nieregularny rysunek powierzchni, dzięki czemu po ułożeniu tworzą spójną kompozycję przywodzącą na myśl historyczne trakty kupieckie. Wa­lory te sprawiają, że kostki Stone Road świetnie wpisują się w klasyczne i styli­zowane aranżacje, jednak ubrane w ele­ganckie szarości dobrze spiszą się także w nowoczesnych stylizacjach.
STREAM LINE
Wzorniczy majstersztyk
Wzorniczy majstersztyk
Na pierwszy rzut oka subtelna, ażuro­wa forma sprawia wrażenie niezwykle delikatnej. W rzeczywistości jednak pły­ta nawierzchniowa Stream Line dobrze sprawdza się na podjazdach, parkingach czy chodnikach, które przyzwyczajone są do zwiększonego natężenia ruchu. Ory­ginalny kształt pozwala na budowanie niezwykłych nawierzchni, które charakte­ryzują się wyjątkową estetyką. Dzięki ażu­rowej konstrukcji płyty Stream Line zalicza­ne są do grupy produktów ECO.
IBERIA
Nowoczesne wzornictwo
Nowoczesne wzornictwo
Nowoczesny kształt kostki Iberia w połą­czeniu z eleganckimi odcieniami szarości nada otoczeniu oryginalnego, minimali-stycznego wyrazu. Wielość możliwości komponowania różnorodnych układów (szczegóły na str. 26) sprawia, że produkt ten jest szczególnie lubiany przez projek­tantów ceniących niestandardowe roz­wiązania. Ponadto ażurowe kompozycje pozwalają na swobodny odpływ wody do gruntu, dzięki czemu kostki Iberia zali­czane są do grupy produktów ECO.
VERTIGO
Ekologiczna wytrzymałość
Ekologiczna wytrzymałość
Główną zaletą kostki Vertigo jest jej eko­logiczny charakter. Szerokie fugi, które można wypełnić piaskiem, trawą lub gry-sem, ułatwiają naturalny odpływ wody do gruntu, tworząc jednocześnie geo­metryczną, intrygującą układankę przy­ciągającą wzrok. Duża wytrzymałość na obciążenia sprawia, że kostka Vertigo świetnie sprawdzi się na podjazdach czy parkingach, natomiast stonowana kolory­styka w odcieniach szarości wpisuje się w różnorodne stylizacje otoczenia.
QUADRO
Regularne i praktyczne
Regularne i praktyczne
Quadro to trzy kostki o prostokątnym kształcie, z których każdy sprzedawany jest osobno. Eleganckie odcienie szarości podkreślają minimalizm i prostotę geome­trycznej formy, tworząc nienarzucające się, subtelne aranżacje otoczenia. Kost­ki posiadają niewielkie fazy, w związku z tym pozwalają uzyskać wąskie i regu­larne fugi, które idealnie wpisują się w kli­mat całej nawierzchni.
AKROPOL
Klasyka w szarościach
Klasyka w szarościach
Delikatnie ryflowana powierzchnia i brzegi siedmiu kostek wchodzących w skład systemu Akropol sprawiają, że jest to doskonałe rozwiązanie dla nawierzchni, w których stawia się przede wszystkim na funkcjonalność i bezpie­czeństwo użytkowania. Akropol świetnie sprawdzi się zarówno na niewielkich, jak i rozległych powierzchniach. Zdadzą egzamin na podjazdach, placach, chodnikach czy ogrodowych ścieżkach.
NOSTALIT
Tradycyjne rozwiązanie
Tradycyjne rozwiązanie
System kostek Nostalit, dzięki zróżni­cowanym formatom pięciu elementów, pozwala na nieskrępowane kształtowa­nie nawierzchni. Szeroka paleta kolo­rystyczna w klasycznych, zdecydowa­nych i jednolitych odcieniach sprawia, że rozwiązanie to dobrze wkomponuje się zarówno w tradycyjne, jak i bardziej oryginalne otoczenie. Kostki Nostalit tworzą funkcjonalne i komfortowe w użytkowaniu nawierzchnie.
PROG ZWALNIAJĄCY
Bezpieczeństwo i komfort
Bezpieczeństwo i komfort
Próg zwalniający to element, którego głównym zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa w najbliższym otocze­niu, w którym występuje ruch kołowy. Sprawdza się jako ogranicznik prędko­ści, dlatego często stosowany jest na drogach osiedlowych i przy placówkach oświatowych. Ponadto może wyznaczać miejsca parkingowe czy trasę wjazdu do garażu. Świetnie sprawdza się na wzniesieniach - układany w poprzeczne pasy zwiększa bezpieczeństwo na stro­mych podjazdach.
Libet c lass i c
INSPIRACJE
Libet c lass i c
INSPIRACJE
PRODUKTY PRZEMYSŁOWE
PRODUKTY PRZEMYSŁOWE
PROSTOKĄT
PŁYTA INTEGRACYJNA PŁYTA CHODNIKOWA
PODWÓJNE T
AŻUR
PRODUKTY PRZEMYSŁOWE
KORYTKO TRÓJKĄTNE
KORYTKO TRAPEZOWE
OBRZEŻA
KORYTKO DROGOWE
PRODUKTY PRZEMYSŁOWE
KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY
OPORNIK
KRAWĘŻNIK LEKKI
KRAWĘŻNIK CIĘŻKI
PRODUKTY PRZEMYSŁOWE
KRAWĘŻNIK SKOŚNY
KRAWĘŻNIK ŁUKOWY