Przedsiębiorstwo JADAR to najbardziej znany Producent Kostki Brukowej i Galanterii Betonowej w Polsce. Firma powstała w 1989 roku w Skaryszewie koło Radomia i jest w 100% firmą polską - firmą rodzinną, co obecnie jest rzadkością wśród podobnych firm z branży. Nazwa pochodzi od imion synów właścicieli: JAREK i DAREK.

background image
Spis treści
str
3
W s tę p
J A D A R *
G A RD EN
Kolekcje JA D A R G A R D E N
PtUKANE
MELANŻE
ANTYCZNE
str
7
A rc o Lux
35
A rc o M elanż
str
55
A rc o A n ty k
str
9
G ra n ito Lux
37
G ra n ito M elanż
57
G ra n ito A n ty k
str
11
M e g a n Lux
39
N o s ta lit M elanż
59
B u lw a r A n ty k
str
13
N o s ta lit Lux
41
B u lw a r M elanż
str
61
Luna A n ty k
str
15
Płytka Lux
43
Riso M elanż
63
N a tu a lit A n ty k
str
17
Savona Lux
45
R om eo M elanż
str
19
Riso Lux
47
Passione M elanż
str
2 1
Luna Lux
4 9
Sasso M elanż
NOWOŚĆ
str
23
O rg a n ik a Lux
51
Luna M elanż
NOWOŚĆ
str
25
K ravento Lux
NOWOŚĆ
str
27
U rb a n o Lux
NOWOŚĆ
str
29
M alaga
NOWOŚĆ
str
31
C o rd o b a
£ £ j a d a r
Kolekcje JA D A R K L A S Y C Z N Y
str
67
A rc o
75
B u lw a r
69
N o s ta lit
s tr
77
Passione
71
O íd S tone
79
M eg an
73
G ra n ito
£ £ j a d a r
Elementy uzupełniające i przemysłowe
Galanteria betonow a i
systemy o grodzeniow e
103
Kruszywa
94
Palisady
104
Pakow anie
98
Kostki p rz e m y s ło w e
str 108
Punkty sp rze da ży
background image
EKO
W trosce o otaczające nas środowisko firma JADAR jako jeden z największych w Polsce
producentów wyrobów wibroprasowanych kładzie w znacznym stopniu nacisk na ekologię.
Wszelkie produkowane w naszych zakładach wyroby powstają w oparciu o technologie
bezpieczne dla środowiska naturalnego.
Styl EKO coraz częściej widoczny jest w otaczającym nas środowisku, co wpływa też na
zmianę aranżacji otoczenia.
Stworzona przez firmę JADAR linia produktów EKO to:
- ECO DECK
-ECO QUADRO
- BIG STONE AŻUR
-M E B A
To produkty o dużych wolnych przestrzeniach mających za zadnie ułatwienie szybkiego
i płynnego wsiąkania wody do gruntu. Dzięki temu nawierzchnia betonowa spełnia warunki
nawierzchni biologicznie czynnej i również wpływa na poprawę walorów estetycznych.
Nagrody
„Najlepsi z najlepszych” Firma Jadar co roku jest nagradzana szeregiem nagród w różnych
kategoriach jeżeli chodzi o budownictwo oraz inżynierię budowlaną. Kierujemy się żelaznymi
zasadami, a zaufanie i zadowolenie klientów to efekt naszej ciężkiej pracy, którą wykonujemy
każdego dnia z satysfakcją.
Certyfikat ogólnopolski „ Rzetelni w Biznesie" przyznany
przez Prezesa Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu
i Usług, Prezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej
oraz W iceprezesa Zarządu M azow ieckiego Zrzeszenia
Handlu Przemysłu i Usług.
I nagroda w kategorii budownictwo, infrastruktura
'V-.
inżynieryjna i drogowa przyznana decyzją Kapituły i
Organizatorów Konkursu Mazowiecka Firma Roku 2 0 1 3
przed Honorowym Patronatem Marszałka W ojewództwa
Mazowieckiego Pana Adama Struzika
„Orły Polskiego Budownictwa” to wydarzenie niezwykle cenione wśród podmiotów działających w branży
budowlanej. Już od 7 lat Kapituła Konkursu nagradza prestiżowymi statuetkami tych, którzy potrafią efektywnie
konkurować w zmiennym otoczeniu, jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy ją otrzymać w latach 2 0 1 2 /2 0 1 3 , to
świadczy o naszym profesjonalizmie i niezawodności.
Odw iedź naszą stronę internetow ą: www.jadar.pl
background image
JADAR GARDEN to najlepsze rozwiązanie przeznaczone dla nawet najbardziej
wymagających klientów. Wysoka jakość wykonania, estetyka ciesząca oko,
wyjątkowe wzornictwo i szerokie zastosowanie, sprawia że JADAR GARDEN jest
niepowtarzalny. Od dawna kostka przestała służyć jedynie do utwardzenia
powierzchni, dzięki naszemu stylowi Państwa ogród i otoczenie wokół domu nabierze
innego „smaku”. Jesteśmy jedyni w swoim rodzaju posiadając 10 lat gwarancji na cały
asortyment, ponieważ różnica między dobrym a rewelacyjnym tkwi w szczegółach.
Jadar Klasyczny
To dobrze już znana przez długie lata linia produktów o ponadczasowym pięknie i
klasycznych pomysłach na aranżację nawierzchni. W yroby z tej kolekcji w połączeniu
z uszlachetnionym produktem są wstanie tworzyć zaskakujące koncepcję mieszanek
klasyki z nowoczesnością, dzięki czemu wciąż są niezwykle pożądane.
„DOŚW IADCZENIE M A ZNACZENIE”
Dzięki długiemu ponad 25letniemu doświadczeniu w produkcji wyrobów
wibroprasowanych, wszystkie wyroby firmy JADAR spełniają najwyższe stawiane
im wymagania zarówno estetyczne jak i praktyczne.
Firma z polskim kapitałem - Wspieraj polskie produkty.
background image
POWIERZCHNIE PtUKANE
P o w i e r z c h n i e
p ł u k a n e
c h a ra kte ryzu ją się de koracyjną
p o w ie rz c h n ią u s z la c h e tn io n ą
naturalnym kamieniem bazaltowym
lub g ra n ito w ym . Kostki i p ły tk i
w w e rs ji lu x s ta n o w ią p ię k n e
d o p e ł n i e n i e
n o w o c z e s n e j
architektury.
JADAR
GARDEN
background image
Kremowy
Kolekcja MEGAN LUXx
background image
Perłowy
ARCO LUK
background image
ARCO LUX
P Ł U K A N E
Grubość 6 cm
Kształt kostek Arco Lux pozwala na efektywne wykorzystanie materiału, zwłaszcza przy
formowaniu okręgów i łuków. Drobne elementy zachęcają do tworzenia skomplikowanych wzorów.
Kolory:
JADAR*
G ARD EN
Bursztynowy
M iedziany
Szmaragdowy
Perłow y
G ranit
G rafitow y
natural
Kremowy
Piaskowy
Pomarańczowy
Rubinowy
Kasztanowy
Platynowy
:
£
S t t a S ł
Formaty:
6,5cm
lOcm
8,4cm
lOcm
lOcm
grubość (cm)
m2/ paleta
waga palety (kg)
6
10,00
ok. 1320
8
background image
GRANITO LUX
background image
GRANITO LUX
P Ł U K A N E
Grubość 6 cm
Granito Lux to stylowa kostka doskonale pasująca do nowoczesnej i klasycznej architektury.
Zachwyca nieregularnością kształtów i nadaje ułożonej powierzchni ekskluzywny charakter.
Kolory:
JADAR*
G ARD EN
Bursztynowy
M iedziany
Szmaragdowy
Perłow y
G ranit
G rafitow y
natural
í
, . y a <2
.
- -■ *
Kremowy
Formaty:
8,5cm
12,5cm
16cm
' T o j
9,5cm
13,5cm
17,5cm
20cm
tí-
VrS
'
3H&
/¿Ir.ł- i. r. #v
V
M J
-j“íJÍj ■S’v t ' í í^íí-1^
1,
1
' V ■■i'*
* —
!*’
21,5cm
grubość (cm)
m2/ paleta
waga palety (kg)
6
10,70
ok. 1412
Piaskowy
Pomarańczowy
Rubinowy
Kasztanowy
Platynowy
10
background image
Kremowy
MEGAN LUX
background image
MEGAN LUX
P Ł U K A N E
Grubość 7cm / 8 cm
Industrialny charakter płyty Megan Lux z pewnością znajdzie swoich zwolenników wśród klientów
poszukujących funkcjonalnego, a zarazem eleganckiego materiału pozwalającego skomponować
praktyczną powierzchnię tarasu.
mm
.
m
- - * :
Kremowy
G rafitow y
V
Perłowy
Granit
natural
60cm
grubość (cm)
m2/paleta
waga palety (kg)
Pałętał
(iooxso)-10,00
7
Paleta 2 (soxso)-10,00
ok.1540
Paleta 3 (25xso)-10,00
Paleta 4 (30x60;60«60) - 8 ,6 4
®
Paleta 5 (900 ) - 8 ,6 4
ok.1520
JADAR'
G ARD EN
Kolory:
Formaty:
12
background image
JADAR
GA R D E N
.
m
.
background image
NOSTALIT LUX
P Ł U K A N E
Grubość 4 cm / 6 cm
»
JADAR'
G ARD EN
Zaokrąglone kształty kostki nawiązują do nostalgicznego, staromiejskiego stylu.
Place, skwery, parkany przestaną być monotonne przy zastosowaniu
wzorów wachlarzowych, okręgów i łuków.
’■
nr
■ *
Kolory:
Bursztynowy
M iedziany
Szmaragdowy
Perłow y
G ranit
G rafitow y
natural
Kremowy
Piaskowy
Pomarańczowy
Rubinowy
Kasztanowy
Platynowy
* ' r*
■.
j f e t .
*
:
S t t a S ł
Formaty:
5cm
8cm
12cm
9cm
13cm
12cm
grubość (cm)
m2/paleta
waga palety (kg)
P a łę ta ł-16,00
ok.1400
Paleta 4 -18.43
ok.1620
,
P a łę ta ł-10,00
ok.1320
Paleta 4 -11,52
ok.1520
14
background image
Perłowy
PŁYTKA LUK
.W
background image
PŁYTKA LUK
P Ł U K A N E
Grubość 4 cm / 5 cm / 6 cm / 7 cm
JADAR'
G ARD EN
Piękna i zarazem elegancka płytka chodnikowa, idealnie komponuje się z nowoczesną architekturą.
Jej prostota i płukana powierzchnia idealnie nadaje się na tarasy. Płytki Lux to elegancja, która pozwala
Kolory:
na rozwijania indywidualnych upodobań estetycznych.
Y
%V
; f e >
Ą
K '~* r -
'
V*
Bursztynowy
Miedziany
Szmaragdowy
Perłow y
Granit
natural
G rafitow y
Kremowy
Piaskowy
Pomarańczowy
Rubinowy
Kasztanowy
Platynowy
* ' r*
■.
j f e t .
*
:
• a
i
S t t a S ł
20cm
20cm
cm
30cm
60cm
cm
Formaty:
30cm
35cm
cm
30cm
40cm
1 4/5 cm
35cm
50cm
bcm
40cm
grubość (cm)
m2/paleta
waga palety (kg)
17,64
ok. 1700
5
15,44(13,44-40x40)
ok. 1254 (1478-40x40)
p a łę ta ł -20x60
12,00
ok. 1584
.
paleta 2 -30x30
10,80
ok. 1425
0
paleta 3 -30x20
12,00
ok. 1584
paleta 4 -20x20
12,00
ok. 1584
10,00
ok. 1540
( § )
©
background image
background image
9cm
SAVONA
P Ł U K A N E
Grubość 6 cm
Savona doskonale współgra z otoczeniem tworząc ciekawe kompozycje wśród zieleni.
Wyeksponowane na kostce ozdobne kruszywo znakomicie podkreśla piękno aranżacji.
Kolory:
JADAR'
G ARD EN
Bursztynowy
M iedziany
Szmaragdowy
Perłow y
Granit
natural
G rafitow y
Kremowy
Piaskowy
Pomarańczowy
Rubinowy
Kasztanowy
Platynowy
Formaty:
7cm
8cm
9cm
lOcm
llc m
1r i W
Vi
; > J-
^ł ™■ J-t" -.«i ■
„1
v & è â f
: -“- .y
5,3cm
$
*, *i-v* <ir,
:;v l
- j -■- -
J
;
3 ^
9
9,3cm
6,3cm
grubość (cm)
m2/paleta
waga palety (kg)
6
10,00
ok. 1320
18
background image
background image
RISO LUX
P Ł U K A N E
Grubość 6 cm
»
JADAR'
G ARD EN
Riso Lux to drobna kostka do złudzenia przypominająca naturalny granit. Pozwala na tworzenie
niezwykle ciekawych kształtów i łuków. Drobne elementy zachęcają do tworzenia
skomplikowanych wzorów.
nr
■ *
Kolory:
Bursztynowy
Miedziany
Szmaragdowy
Perłow y
Granit
natural
G rafitow y
Kremowy
Piaskowy
Pomarańczowy
Rubinowy
Kasztanowy
Platynowy
Formaty:
grubość(cm)
m2/paleta
waga palety (kg)
5,3cm
6,3cm
7,3cm
8,3cm
ok. 1242
8,3cm
6,3cm
20
background image
background image
LUNA LUX
P Ł U K A N E
Grubość 6 cm
»
JADAR*
G ARD EN
Kolory:
Luna Lux wzbudzi zachwyt u osób ceniących minimalizm i elegancję. Surowe, geometryczne
kształty podkreślają industrialną architekturę. Luna w wersji Lux z naturalnym kruszywem
niezwykle zdobi nowoczesny krajobraz.
Bursztynowy
Miedziany
Szmaragdowy
Perłow y
Granit
natural
G rafitow y
Kremowy
Piaskowy
Pomarańczowy
Rubinowy
Kasztanowy
Platynowy
Formaty:
7cm
t*
14cm
14cm
14cm
grubość (cm)
m2/paleta
waga palety (kg)
6
11,67
ok. 1540
22
background image
JADAR
G A R D E N
background image
ORGANIKA LUX
P Ł U K A N E
Grubość 6 cm
»
JADAR'
G ARD EN
Organika to kostka dla ludzi szukających nowych inspiracji w kreowaniu swojego otoczenia.
Organiczny kształt kostki tworzy oryginalną powierzchnię w ogrodach i parkach.
Kolory:
Bursztynowy
Miedziany
Szmaragdowy
Perłow y
Granit
natural
G rafitow y
Kremowy
Piaskowy
Pomarańczowy
Rubinowy
Kasztanowy
Platynowy
:
,
ł ;
S t t a S ł
Formaty:
26cm
27,7cm
grubość (cm)
m2/paleta
waga palety (kg)
6
7,60
ok. 1000
24
background image
Perłowy
KRAVENTO LUX
background image
KRAVENTO LUX
P Ł U K A N E
Grubość 6 cm
»
JADAR'
G ARD EN
Kostka dla ludzi szukających nowych inspiracji w kreowaniu swojego otoczenia.
Zaskakuje swoimi możliwościami stylistycznymi i bogactwem wariantów kompozycyjnych.
Kolory:
Bursztynowy
M iedziany
Szmaragdowy
Perłow y
G ranit
G rafitow y
natural
Kremowy
Piaskowy
Pomarańczowy
Rubinowy
Kasztanowy
Platynowy
:
S t t a S ł
Formaty:
grubość(cm)
m2/paleta
waga palety (kg)
6
8,94
ok.1180
18
26
background image
URBANO LUX
background image
URBANO LUX
P Ł U K A N E
Grubość 6 cm
»
JADAR'
G ARD EN
Urbano to cztery różne geometryczne formy kostki. W połączeniu z szeroką paletą barw pozwalają
na zaskakujące możliwości stylistyczne oraz bogactwo wariantów kompozycyjnych.
Kolory:
Bursztynowy
Miedziany
Szmaragdowy
Perłow y
Granit
natural
G rafitow y
Kremowy
Piaskowy
Pomarańczowy
Rubinowy
Kasztanowy
Platynowy
:
£
S t t a S ł
Formaty:
grubość(cm)
m2/paleta
waga palety (kg)
Paleta 1-7,55
ok.996
6
Paleta 2-9,60
ok.1267
Paleta 3-7 ,6 0
ok.1000
20cm
lOcm
28,2cm
28
background image
background image
MALAGAN
MELANŻ I POWIERZCHNIA ŚRUTOWANA
Grubość 3,5 cm
»
JADAR'
GARDEN
Nasza nowa propozycja jeżeli chodzi o pytki tarasowe o grubości 3.5cm. Innowacyjne propozycje kolorów
sprawią że nasz taras oraz otoczenie nabierze subtelnego wyglądu. Płytki Malaga to elegancja i prostota
w jednym, która pozwali na rozwijanie indywidualnych upodobań estetycznych i sprosta nawet najbardziej
wymagającym potrzebom klientów.
Mefarrż
Giallo
Argento
Marrone
Powierzchnia śrutowana
Kasztanowy PRO
Perłow y PRO
G ranit
G rafitow y PRO
naturalny PRO
Bursztynowy PRO
30cm
30cm
/ 3,5cm
grubość (cm)
m2/ paleta
waga palety (kg)
3,5
Paleta -9
77
Kolory:
Formaty:
30
background image
JADAR
GARDEN
background image
CORDOBA
MELANŻ I POWIERZCHNIA ŚRUTOWANA
Grubość 6 cm
»
JADAR'
GARDEN
Płyty tarasowe z serii PRO poddane są procesowi uszlachetniania poprzez śrutowanie powierzchni
warstwy wierzchniej. W ten sposób otrzymujemy niepowtarzalną strukturę ukazującą szlachetne kruszywo.
Płyty śrutowane łączą w sobie walory estetyczne naturalnego kamienia oraz funkcjonalność i wytrzymałość
kostki brukowej.
Melanż
Kolory:
Giallo
Argento
Marrone
Powierzchnia śrutowana
Kasztanowy PRO
Perłow y PRO
Granit
naturalny PRO
G rafitow y PRO
Bursztynowy PRO
Formaty:
40cm
/ 4cm
grubość (cm)
m2/ paleta
waga palety (kg)
Paleta -7,04
88
32
background image
POWIERZCHNIE NATURALNE
M E L A N Ż E
P o w i e r z c h n i a w o d c i e n i a c h
melanżowych pozwala na tworzenie
wyjątkowo harmonijnych zestawień
idealnie pasujących do naturalnego
otoczenia. Poprzez wykorzystanie
technologii colorm ix uzyskujemy
oryginalny i niepowtarzalny odcień
nawierzchni.
JADAR
GARDEN
background image
background image
ZNV13WODilV
P\ V ;\
background image
ARCO MELANŻ
M E L A N Ż E
Grubość 6 cm
Idealnie ozdobi alejki ogrodowe. Arco melanż jest stylową kostką z elementów której
uzyskuje się nowe oblicze naszego otoczenia.
JADAR'
G ARD EN
Lato
Pustynia
Jesień
Formaty:
8,4cm
7,5cm
lOcm
grubość (cm)
m2/paleta
waga palety (kg)
6
10,00
ok. 1320
36
background image
background image
GRANITO MELANŻ
JADAR'
M E L A N Ż E
GARDEN
Grubość 6 cm
Niepowtarzalne odcienie melanży nadają jej nostalgicznego charakteru. Profilowana powierzchnia
Kolory:
odwzorowuje kształtem naturalny kamień łupany.
L ato
Jesień
Formaty:
grubość(cm)
m2/paleta
waga palety (kg)
6
10,70
ok. 1412
38
background image
background image
12cm
NOSTALIT MELANŻ
JADAR'
M E L A N Ż E
GARDEN
Grubość 4 cm / 6 cm
Kostka Nostalit w odcieniach melanży delikatnie buduje niepowtarzalny, nostalgiczny klimat w ogrodzie.
Kolory:
Stworzona dla ludzi szukających piękna i radości w swoim otoczeniu.
Lato
Jesień
Formaty:
5cm
8cm
grubość (cm)
m2/paleta
waga palety (kg)
Pałętał -16,00
ok.1400
Paleta 4 -18,43
ok.1620
,
P a łę ta ł-10,00
ok.1320
Paleta4-11,52
ok.1520
40
background image
111
background image
BULWAR MELANŻ
M E L A N Ż E
JADAR*
G ARD EN
Grubość 6 cm
Dzięki swojej formie i pięknym ciepłym kolorom znajduje coraz więcej zwolenników.
Kostka Bulwar melanż jest łagodnym połączeniem z naturą. Pasuje do podjazdów
i zadrzewionych placów miejskich.
Lato
Jesień
Pustynia
Formaty:
grubość(cm)
m2/paleta
waga palety (kg)
6
11,67
ok. 1540
42
background image
ł
background image
RISO MELANŻ
JADAR'
M E L A N Ż E
GARDEN
Grubość 6 cm
Zaskakujące i niebanalne wykończenie brzegów kostki Riso nadaje jej niezwykłego wdzięku.
Kolory:
Kolory melanż sprawiają, że w sąsiedztwie zieleni jest bardzo dekoracyjnym elementem krajobrazu.
Pustynia
Lato
Jesień
Formaty:
8 ,3 c m
grubość (cm)
m2/paleta
waga palety (kg)
6
9,41
ok. 1242
5 ,3 cm
6 ,3 cm
7,3cm
8 ,3 c m
9,3cm
6 ,3 c m
7,3cm
8 ,3 c m
9,3cm
1 0 ,3 c m
%
V
44
background image
background image
ROMEO MELANŻ
M E L A N Ż E
Grubość 7 cm
JADAR'
G ARD EN
Barwy zaczerpnięte z natury i niepowtarzalność koloru urzekają nas swoją indywidualnością.
Romeo w kolorach melanż idealnie złagodzi surowy charakter nowoczesnej architektury
Kolory:
Pustynia
Lato
Jesień
Zima
27cm
21,2cm
34cm
36cm
39cm
39cm
46cm
44cm
Formaty:
21,2cm
24cm
30cm
15cm
23cm
27cm
33cm
36cm
grubość (cm)
m2/ paleta
11,70
waga palety (kg)
ok. 1800
46
background image
background image
PASSIONE MELANŻ
M E L A N Ż E
JADAR'
G ARD EN
Grubość 6 cm
Płytki o strukturze naturalnego piaskowca są niezwykle dekoracyjne .
Dzięki Passione Melanż można dostrzec nowe perspektywy otoczenia.
21cm
I
21cm
42cm
42cm
42cm
63cm
grubość (cm)
m2/ paleta
10,58
waga palety (kg)
ok. 1396
Kolory:
Formaty:
48
background image
background image
SASSO MELANŻ
JADAR'
G ARD EN
Grubość 6 cm / 8 cm
Niezwykła kostka Sasso Melanż przypomina do złudzenia piaskowiec, jednak jest niewspółmiernie
trwalsza. Jej nostalgiczny charakter nadaje alejkom, placom niepowtarzalny klimat wprost
ze słonecznej Italii.
Pustynia
Lato
Jesień
104cm
98cm
grubość (cm)
m2/paleta
waga palety (kg)
6
9,29
ok. 1226
8
7,00
ok. 1232
Kolory:
Formaty:
50
background image
background image
LUNA MELANŻ
M E L A N Ż E
JADAR'
G ARD EN
Grubość 6 cm
W kostce Luna melanż połączenie prostych form z delikatnymi odcieniami melanży daje
zaskakujący efekt. Cieniowanie kolorów na gładkiej powierzchni pozwala uzyskać
niepowtarzalną grę barw.
Kolory:
Pustynia
Lato
Jesień
Formaty:
grubość (cm)
m2/ paleta
11,67
waga palety (kg)
ok. 1540
(§) ©
background image
POWIERZCHNIE OBIJANE
ANTYK
D z i ę k i
unikatowemu
u s z l a c h e t n i e n i u p o w i e r z c h n i
poprzez obijanie, kostki z serii antyk
uzyskuj niepowtarzalny charakter.
Z n a j d u j ą z a s t o s o w a n i e p r z y
historycznych obiektach, uliczkach,
a t a k ż e w o g r o d a c h w s t y l u
rustykalnym.
background image
background image
ARCO ANTYK
background image
ARCO ANTYK
O B I J A N E
Grubość 6 cm
JADAR'
G ARD EN
Kostka Arco w serii Antyk to niepowtarzalny materiał dekoracyjny. Z precyzją opracowany system
Kolory:
kształtów otwiera przed projektantem nieograniczone możliwości kształtowania przestrzeni.
Formaty:
grubość (cm)
m2/paleta
waga palety (kg)
6
10,00
ok. 1320
56
background image
JADAR
G A R D E N